Home » Phật sự - Giáo hội » Về Nguồn » Giỗ Tổ Khai Sơn Thiền Phái Chúc Thánh

Giỗ Tổ Khai Sơn Thiền Phái Chúc Thánh

Mục Về Nguồn

Giỗ Tổ Khai Sơn Thiền Phái Chúc Thánh tại Tổ Đình Chúc Thánh, Thành phố Hội An ngày mồng 6 tháng 11 năm Kỷ Hợi.

Buổi sáng: Lễ khai kinh bạch Phật, tưởng niệm Tổ Sư Minh Hải.

Buổi chiều: Chư tôn đức từ khắp các tỉnh thành vân tập về tham dự họp bàn cho lễ Về Nguồn năm tới và chuẩn bị cho việc tổ chức hội thảo khoa học về Thiền phái Chúc Thánh.

LỄ KỶ NIỆM HÚY NHẬT TỔ SƯ MINH HẢI PHÁP BẢO

Hôm nay, ngày mồng 7 tháng 11 năm Kỷ Hợi (02/12/2019), tại tổ đình Chúc Thánh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam trang nghiêm cử hành lễ húy nhật Tổ sư Minh Hải-Pháp Bảo: Tổ sư khai sáng Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh.

Về tham dự có chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Sài Gòn. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự chủ trì của Đại lão Hòa thượng Thích Như Thọ, chư tôn thiền đức đã cử hành nghi thức Ngọ cúng cầu nguyện cũng như đảnh lễ Tổ sư, tưởng niệm công đức cao dày của Tổ khai tông và lịch đại tổ sư hoằng truyền chánh pháp.

Trước đó một ngày, chiều mồng 6 tháng 11 năm Kỷ Hợi (01/12/2019), dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Như Tín, trưởng Ban điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đã tổ chức phiên họp Môn phái. Chư tôn đức các tỉnh thành đều thống nhất sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh: Lịch Sử Hình Thành và Phát Triển” nhân dịp Về Nguồn vào ngày mồng 7 tháng 11 năm Canh Tý (2020). Cuộc họp đã thống nhất bầu ra các tiểu ban:

1.Ban hội thảo:

 • Trưởng ban: Hòa thượng Thích Giác Toàn: Viện trưởng VNC Phật học VN.
 • Hòa thượng Thích Hạnh Niệm: Phó Ban điều hành Môn phái
 • PGS.TS.Chu Văn Tuấn: Viện trưởng VNC Tôn giáo.
 • Phó ban: HT.Thích Đồng Bổn: Phó viện trưởng VNCPHVN.
 • HT.Thích Hạnh Ngộ: Môn phái Chúc Thánh Sài Gòn
 • HT.Thích Đồng Mẫn: Trụ trì Tổ đình Chúc Thánh
 • HT. Thích Đồng Tiến: Môn phái Chúc Thánh tỉnh Phú Yên
 • TT.Thích Đồng Thành: Môn phái Chúc Thánh tỉnh Bình Định
 • TT.Thích Chúc Tín: Môn phái Chúc Thánh thành phố Đà Nẵng.
 • TS.Nguyễn Thị Thu Hà: Phó viện trưởng VNCTS.
 • Ủy viên: TT.Thích Chúc Long: Đại diện Môn phái Chúc Thánh Khánh Hòa
 • Thư ký: HT.Thích Đồng Nguyện: Chánh thư ký
 • Đại Đức Thích Như Tịnh: Phó thư ký
 • Thủ quỹ: Ni sư Thích Nữ Hạnh Như
 • Ni sư Thích Nữ Hạnh Bình

Ban nội dung:

 • HT.Thích Hạnh Niệm trưởng ban
 • HT.Thích Như Phẩm, HT.Thích Đồng Nguyện. Đ.Đ.Thích Như Tịnh

Ban xướng ngôn:

 • TT.Thích Đồng Thành, Đ.Đ.Thích Tuệ Nhật
 • Đ.Đ.Thích Thông Triệt.- Đ.Đ.Thích Đồng Ngộ

Ban in tài liệu: Sẽ bàn cụ thể khi có bài vở.

2.Ban vận động tài chánh:

 • HT.Thích Như Tín (trưởng ban)
 • HT. Liễu Giải: Bình Định
 • HT. Đồng Mẫn: Quảng Nam
 • TT. Thông Hòa: Phú Yên
 • TT. Chúc Long: Nha Trang
 • HT. Hạnh Ngộ: Sài Gòn
 • TT.Tâm Phát: Bà Rịa Vũng Tàu
 • Đ.Đ.Thích Đồng Nghĩa: Đà Nẵng
 • Thích Nữ Giải Thiện (phó ban)

3.Ban Triển lãm: Đ.Đ.Thích Như Tịnh (đảm trách)

Sau Phật đản, Môn phái Chúc Thánh Quảng Nam họp để cử 11 phân ban còn lại.

4.Các tỉnh thành cử đại diện liên lạc:

 • TP. Đà Nẵng: Đ.Đ.Thích Đồng Nghĩa
 • Tỉnh Bình Định: Đ.Đ.Thích Hạnh Chơn
 • Tỉnh Phú Yên: Đ.Đ.Thích Huệ Khải
 • Tỉnh Khánh Hòa: Đ.Đ.Thích Thánh Đạt
 • Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Đ.Đ.Thích Thị Minh
 • Sài Gòn: Đ.Đ.Thích Hạnh Hoa
 • Tỉnh Quảng Nam: Đ.Đ.Thích Như Tịnh

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY VỀ NGUỒN KỴ TỔ MINH HẢI – HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ
VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 18 tháng 12 năm 2020 (Mồng 5 tháng 11 năm Canh Tý)

Buổi sáng:

 • 08h00: Khai mạc triển lãm
 • 09h30: Lễ khai kinh húy nhật Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo (Theo nghi lễ thiền môn truyền thống)
 • 11h00: Ngọ trai

Buổi chiều:

 • 13h30: Lễ cung nghinh chư Tôn đức giáo phẩm và các Nhà nghiên cứu
 • 14h00: Khai mạc hội thảo (có chương trình riêng). Các đại biểu trình bày tham luận và thảo luận.
 • 17h00: Tiểu thực
 • 19h00: Thuyết giảng hoặc tụng kinh Di Giáo-nhiễu tháp

Ngày 19 tháng 12 năm 2020 (Mồng 6 tháng 11 năm Canh Tý)

Buổi sáng:

 • 08 giờ 00: Các đại biểu tiếp tục trình bày tham luận và thảo luận
 • 10 giờ 30: Chủ tọa đúc kết Hội thảo
 • 11 giờ 00: Bế mạc

Buổi chiều:

 • 14 giờ 00: Ban tổ chức sẽ tổ chức cho các vị khách mời tham quan các tổ đình: Phước Lâm, Vạn Đức và Long Tuyền. Sau đó, chư vị khách mời sẽ tùy nghi theo kế hoạch riêng của mình. Cùng thời gian đó, Chư tôn đức trong Ban điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh sẽ tiếp tục thảo luận về các vấn đề trong tông môn (Có chương trình riêng)
 • 19h giờ 00: Lễ thắp nến: Tri niệm Nguồn Ân Tổ (có chương trình riêng)

Ngày 20 tháng 12 năm 2020 (Mồng 7 tháng 11 năm Canh Tý)

 • 08 giờ 00: Cung đón các phái đoàn Tăng Ni Phật tử về tham dự lễ kỵ tổ.
 • 09 giờ 00: Cung nghinh Chư tôn đức quang lâm Đại Hùng bảo điện cử hành lễ Ngọ cúng.
 • 09 giờ 30: Lễ Tưởng niệm Tổ sư khai tông và lịch đại Tổ sư hoằng truyền (có chương trình riêng)
 • 10 giờ 30: Ngọ trai
 • 11 giờ 30: Pháp sự hoàn mãn.

Xem (1760)