Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Điện Thư Phân Ưu: HT Thích Quảng Bình

Điện Thư Phân Ưu: HT Thích Quảng Bình

Ngày 25.12.2019 tại chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc, Tăng Ni và Phật Tử khắp nơi vân tập về chùa để làm lễ Kỵ Tổ Minh Hải, khai sơn Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh và có nhắc qua về sự liên hệ với Thiền Phái Liễu Quán. Đồng thời tứ chúng đã làm lễ truy niệm cố Hòa Thượng Thích Quảng Bình, vừa mới viên tịch tại Quy Nhơn, Việt Nam vào ngày 22.12.2019 vừa qua. (Xem Hình Ảnh)

DienThuPhanUu_HTQuangBinh

Xem (483)