» » Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ Cuối Năm 2019 (25. đến 31.12.2019 tại Tổ Đình Viên Giác) (cập nhật)

Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ Cuối Năm 2019 (25. đến 31.12.2019 tại Tổ Đình Viên Giác) (cập nhật)

Thông Báo Lễ Giỗ Tổ & Hiệp Kỵ – Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2019

Hằng năm đến ngày 7.11. ÂL các Tự Viện thuộc giòng phái Lâm Tế Chúc Thánh trong cũng như ngoài nước đều cử hành lễ Kỵ Tổ Minh Hải, Vị Khai Sơn Tông phái và Chùa Chúc Thánh tại Hội An, Quảng Nam từ năm 1695. Lễ Giỗ Tổ chính được cử hành hằng năm tại Tổ Đình Chúc Thánh Hội An, Quảng Nam.

Năm nay, Chùa Viên Giác tại Hannover sẽ cử hành Lễ Giỗ Tổ Minh Hải vào ngày Thứ Tư, 25.12.2019, vào lúc 11:00 giờ trưa, kết hợp với Lễ Hiệp Kỵ chư Hương Linh ký tự tùng tự thờ tại Tổ Đình Viên Giác.

Kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni trong môn phái Chúc Thánh và quý Phật Tử có Hương Linh thờ tại Chùa vân tập về Chùa Viên Giác để cử hành lễ Hiệp Kỵ trên.

Khóa Huân Tu Phật Thất năm nay sẽ khai giảng cùng ngày, 25.12.2019, vào lúc 20:00 giờ tối và bế mạc vào trưa ngày 31.12.2019. Chương trình tu tập gồm có: nghe Pháp, tụng Kinh, niệm Phật, kinh hành, sám hối, lễ bái. Riêng các em thanh thiếu, oanh vũ có thêm chương trình workshop, học Pháp, sinh hoạt giải trí. Tối 27.12.2019 có phần sinh hoạt, bốc thăm, trao đổi quà (Wichteln) cho các em trẻ. Các em chuẩn bị một phần quà nhỏ để tham dự đêm vui này.

Sau khi kết thúc Khóa Tu Phật Thất Chùa sẽ tổ chức một buổi Liên Hoan văn nghệ vào lúc 19.00 giờ, ngày 31.12.2019. Vào lúc 24:00 giờ mọi người sẽ ra sân đốt pháo, vui Tết Tây và sau đó dùng bánh, uống trà. Xin mời quý vị lưu lại tham dự chung vui.

Chùa Viên Giác
04.12.2019

Thứ tư (Mittwoch), 25.12.2019
11:00 Lễ Hiệp Kỵ Chư Vị Lịch Đại Tổ Sư và Chư Huơng Linh tại Tổ Đình.
12:30 Dùng trưa
16:00 Phật Tử vân tập và ghi danh khoá Huân Tu Tịnh Độ / Ankunft und Anmeldung
18:30 Dùng tối / Abendessen
20:00 Khai mạc Khoá Huân Tu / Eröffnungszeremonie
22:00 Chỉ tịnh / Nachtruhe

Thứ năm (Donnerstag) + Thứ sáu (Freitag), 26. và 27.12.2019
05:15 Thức chúng / Weckruf
05:45 Toạ thiền / Sitzmeditation
06:00 Công phu sáng / Morgenandacht
08:00 Dùng sáng / Frühstück
09:30 Niệm Phật, kinh hành / Rezitation im Sitzen und Gehen
12:00 Dùng trưa / Mittagessen
14:00 Thính Pháp / Dharmaunterweisung
16:00 Niệm Phật, công phu chiều / Rezitation und Nachmittagandacht
18:30 Dùng tối / Abendessen
20:00 Thính Pháp / Dharmaunterweisung
Work-shops und Aktivitäten / am 27.12.2019 Wichteln
22:30 Chỉ tịnh / Nachtruhe

Thứ bảy (Samstag) + Chủ Nhật (Sonntag), 28. và 29.12.2019
(Miên mật và tịnh khẩu/ Intensiv und in Schweigen)

05:15 Thức chúng / Weckruf
05:45 Toạ thiền / Sitzmeditation
06:00 Công phu sáng / Morgenandacht
08:00 Dùng sáng / Frühstück
09.00 – 18:00 Niệm Phật, kinh hành / Rezitation im Sitzen und Gehen
11:30 Dùng trưa / Nhóm 1 Mittagessen, Gruppe 1
12:00 Dùng trưa / Nhóm 2 Mittagessen, Gruppe 2
18:30 Dùng tối / Abendessen
20:00 Sám hối (Chủ Nhật: Lễ Hoa Đăng) / Reue-Zeremonie (Sonntag: Lichter-Darbringung)
22:30 Hô canh, thiền toạ / Sitzmeditation
22:30 Chỉ tịnh

Thứ hai (Montag), 30.12.2019
5:15 Thức chúng / Weckruf
5:45 Toạ thiền / Sitzmeditation
6:00 Công phu sáng / Morgenandacht
8:00 Dùng sáng / Frühstück
9.30 Niệm Phật, kinh hành / Rezitation im Sitzen und Gehen
12:00 Dùng trưa / Mittagessen
14:00 Thính Pháp / Dharmaunterweisung
16:00 Niệm Phật, công phu chiều / Rezitation und Nachmittagandacht
18:30 Dùng tối / Abendessen
20:00 Thính Pháp / Dharmaunterweisung
Work-shops und Aktivitäten
22:30 Chỉ tịnh / Nachtruhe

Thứ ba (Dienstag), 31.12.2019
5:15 Thức chúng / Weckruf
5:45 Toạ thiền / Sitzmeditation
6:00 Công phu sáng / Morgenandacht
8:00 Dùng sáng / Frühstück
9.30 Niệm Phật, kinh hành / Rezitation im Sitzen und Gehen
11:00 Bế mạc / Abschlusszeremonie
12:00 Dùng trưa / Mittagessen
Tổng vệ sinh / Aufräumen und Reinigen

19:00 Liên Hoan / kleine Feierlichkeit
Văn nghệ, trò chơi / Musik und Spiele
0:00 Đón Tết, đốt pháo, ăn bánh / Silvester, Feuerwerk, Tortenessen

Xem (333)