Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Truy Niệm Công Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng TRÍ Hạ QUANG

Truy Niệm Công Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng TRÍ Hạ QUANG

Truy Niệm Công Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng TRÍ Hạ QUANG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, Nguyên Thiều Pháp Phái, Phổ Minh Môn Hạ, Huý Thượng NHẬT Hạ QUANG, Tự TRÍ HẢI – TRÍ QUANG, Hiệu THIỀN MINH, đích thị Phạm Công Trưởng Lão Hoà Thượng Giác Linh Tân Tịch.

 Kính lạy Ngài,
Bực Long Tượng
Phật Giáo Việt Nam.
 Tiết cuối Thu
Mây xám phủ giăng
Khí lạnh ôm ấp
Lá vàng rơi khắp đất
Cảnh vật ảm đạm
Lòng người thêm ảm đạm
Hàng con Phật Việt Nam
Tại trời Âu xứ lạnh
Bổng nghe tin sét đánh
Từ Cố Đô Huế Quê Mẹ
Chốn Từ Đàm uy nghiêm
Ngài đã thâu thần tịch diệt.
 Lòng chúng con lúc ấy
Như thuyền giữa biển khơi
Gặp phải cơn sóng gió
Với sát na quay cuồng.
 Kính Lạy Ngài,
Thế là từ đây
Dân Tộc Việt Nam
Vắng đi bậc Nhân Đức Cao Thượng
Nhân Loại mất đi bậc Hiền Trí Uy Nghiêm.
 Phật Giáo Việt Nam 
Từ đây vắng bóng Cao Tăng
Thạch Trụ Tòng Lâm
Theo duyên sanh diệt ẩn tàng.
Chúng con thành kính đảnh lễ
Công Đức Ngài cao vời bất tận
Cả một đời hệ luỵ vì
Đạo Pháp và Dân Tộc
Ngài theo nguyên lý duyên sinh
Với kính hoa thuỷ nguyệt
Chín mươi sáu năm qua
Đối với thời gian quả địa cầu
Theo duyên Ngài thị hiện
Vào giờ Thìn 14 tháng 11
Năm Quí Hợi – một chín hăm ba
Tại Diêm Điền thôn dã
Phía tây sông Nhật Lệ
Phía Bắc cổng Quảng Bình
Thuộc thành phố Đồng Hới
Đến tận của Vũ Thắng
Ven chân dãy Hoành Sơn
Nơi Huyền Trân Công Chúa
Như bậc thành hoàng khai khẩn
Của miền Trung nước Việt
Trong gia đình truyền thống
Với Phật chủng linh miêu
Chí xuất trần hiện khởi
Tuổi mười ba niên thiếu
Được Bổn Sư Hồng Tuyên
Hoà Thượng từ bi thế độ
Kể từ đó đời Ngài
Thành xuất ly thế tục
Thuộc Trưởng Tử Như Lai
Dấn thân trên Đạo lộ
Huệ cần mẫn tinh chuyên
Uyên thâm cả ba tạng
Bậc mô phạm đống lương
Làm Thầy bao thế hệ
Để lại kho tàng báu
Văn học Việt Phật Giáo.
 Chí Đại thừa cao cả
Thể nhập chơn như lý
Thế gian ly sanh diệt
Du như hư không hoa
Chẳng lìa khỏi thế gian
Tìm cầu sự Giác Ngộ
Nên Bồ tát vào đời
Thương Dân Tộc chúng sanh
Với vận nước nổi trôi
Thăng trầm bao cuộc chiến
Ngoại xâm bởi Pháp Nhật
Rồi đến xáo thịt nồi da
Anh em chung một nhà
Đấu đá hại lẫn nhau
Phân ly tình Dân Tộc
Ngài vận dụng phương tiện
Khéo léo hợp Đạo Đời
Thành khối đại Dân Tộc
Vượt ra sự hãm kìm
Của ngoại bang vong bản
Ngài vô uý nguy nan
Làm ngọn đuốc soi đường
Đưa Đạo Pháp Dân Tộc
Thoát hiểm lối mê mờ
Nên Ngài đành gánh chịu
Nỗi nhục vinh thăng trầm
Bởi non sông đất nước
Hồn thiêng khí anh hùng.
 Ngài vì Đạo quên mình
Đứng trước ngọn sóng gió
Của chủ nghĩa độc tôn
Đòi lại sự bình quyền
Một Đạo Phật đã từng
Dẫn đạo lòng yêu nước
Đánh đuổi giặc Bắc phương
Thời đại nào cũng thế
Dân tộc Việt thấm nhuần
Nền triết lý đạo Phật
Để tồn tại đến nay
Vậy mà
Ngoại bang hòng xoá bỏ
Tiêu diệt nền Văn Hoá
Đạo học của Dân Tộc
Có mặt hai ngàn năm
Ngài đã vô bố uý
Hàng phục chúng quân ma
Vượt qua bao nguy hiểm
Của làn tên mũi nhọn
Đối phương muốn tiêu trừ
Phật Đản năm sáu ba
Thế giới đã rúng động
Tăng Ni Phật tử Việt
Hy sinh vì Đạo Pháp
Ngài là trong những Bậc
Làm thành luỹ kiên cố
Giữ vững Đạo Phật Việt
Tên tuổi Ngài lúc ấy
Các thế lực nể vì.
 Kính lạy Giác Linh Ngài
Chánh Thư Ký Văn Phòng
Viện Tăng Thống Giáo Hội
Từ lúc thuở ban sơ
Cuộc thế đã định phần
Ngoài mong cầu lý tưởng
Ngài trở về phương trượng
Tiếp tục nghiệp bút nghiên
Dịch thuật và soạn tác
Đã để lại cho đời
Các thế hệ cháu con
Thừa hưởng kho tàng lớn
Trí tuệ siêu vượt ngoài
Thế gian cùng ba cõi
Nơi đất khách quê người
Chúng con lòng đau xót
Một dạ thành tha thiết
Lập hương án hoa đăng
Cung nghinh Linh Di Ảnh
Nén hương lòng cung kính
Dâng lên cúng dường Ngài
Một bậc Thầy khả kính
Với Huệ Đức kiêm toàn
Thân uy nghi đỉnh đạt.
 Chúng con kính lạy Ngài
Vọng về chốn Từ Đàm
Tổ Đình xứ Cố Đô
Tưởng niệm Công Đức Ngài
Ngưỡng mong Ngài từ bi
Chứng minh lòng tha thiết.
 Kính nguyện Ngài từ bi
Gia hộ cho Đạo Pháp
Luôn trường tồn chiếu sáng
Nâng đỡ lòng Dân Tộc
Luôn hướng về thiện mỹ
Tạo nhân đức phước lành
Quả mai hậu tốt tươi
Đạo Pháp và Dân Tộc
Gắn kết bất phân ly.

Nhất đảnh lễ
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế, Nguyên Thiều Pháp Phái, Phổ Minh Môn Hạ, Huý Thượng NHẬT Hạ QUANG, Tự TRÍ HẢI – TRÍ QUANG, Hiệu THIỀN MINH, đích thị Phạm Công Trưởng Lão Hoà Thượng Giác Linh Tân Tịch.

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Xem (316)