Home » Hội PTVNTN » Chương trình sinh hoạt Viên Âm Tự 2020

Chương trình sinh hoạt Viên Âm Tự 2020

Mục Hội PTVNTN

Tháng Một 2020
18-19.01.2020 Trì tụng và lễ lạy Kinh Pháp Hoa + Học Pháp
24.01.2020 Giao thừa tại chùa Viên Âm lúc 18:00

Tháng Hai 2020
01.02.2020 Tết Canh Tý tại Hội trường
15.02.2020 Rằm Tháng Giêng tại chùa.

Tháng Ba 2020
07.-08.03.2020 Rằm Tháng Hai – Sám Hối / Thọ Bát Giới Trai
12.-14.03.2020 Từ thứ năm -thứ bảy: Huân Tu học Pháp
15.03.2020 Chủ nhật Phóng Sinh nhân các ngày khánh nhật

Tháng Tư 2020
04.04.2020 Trì tụng và lễ lạy Kinh Pháp Hoa + Học Pháp
18.-19.04.2020 Sám Hối / Thọ Bát Giới Trai

Tháng Năm 2020
01.-03.05.2020 Trì tụng và lễ lạy Kinh Pháp Hoa + Học Pháp
16.05.2020 Đại Lễ Phật Đản 2564

Tháng Sáu 2020
11.-14.06.2020 Trì tụngvà lễ lạy Kinh Pháp Hoa+ Học Pháp
27.-28.06.2020 Sám Hối / Thọ Bát Giới Trai

Tháng Bảy 2020
04.-05.07.2020 Sám Hối / Thọ Bát Giới Trai
18.-19.07.2020 Trì tụngvà lễ lạy Kinh Pháp Hoa + Học Pháp

Tháng Tám 2020
08.-09.08.2020 Trì tụng 7 bộ Phẩm Phổ Môn – Niệm danh hiệu Quán Âm
Phóng sinh
22.-23.08.2020 Trì tụngvà lễ lạy Kinh Pháp Hoa + Học Pháp

Tháng Chín 2020
05.09.2020 Đại Lễ Vu Lan 2564
19.09.2020 Trì Tụng Kinh Địa Tạng

Tháng Mười 2020
03.10.2020 Họp Mặt Trăng Rằm
04.10.2020 Phóng Sinh???
24.-25.10.2020 Thọ Bát Giới Trai – TT. Hạnh Hòa / ĐĐ Hạnh Định

Tháng Mười Một 2020
13.-15.11.2020 Tu Học Phật Dược Sư – Phóng Sinh
28.-29.10.2020 Trăng Rằm Hạ Nguyên

Tháng Mười Hai 2020
05.-06.12.2020 Sám Hối / Thọ Bát Giới Trai
28.-30.12.2020 Phóng Sinh Khánh Nhật Phật A Di Đà
31.12.2020 Tất Niên 2020 – Đón Tết 2021

Xem (2156)