Home » Tịnh Thất Viên Lạc » Tịnh Thất Viên Lạc: Hình ảnh Khóa Tu Thiền

Tịnh Thất Viên Lạc: Hình ảnh Khóa Tu Thiền

Được sự hứa khả của quý Thầy từ Pháp Cổ Sơn, những đệ tử truyền thừa của Cố Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, Tu Viện Pháp Cổ Sơn, Đài Loan, Tịnh Thất Viên Lạc sẽ tổ chức 2 Khóa Tu Thiền vào 2 cuối tuần:

Khóa 1 (30.08.2019 đến 01.09.2019) [XEM HÌNH ẢNH]
Khóa 2 (06.09.2019 đến 08.09.2019) [XEM HÌNH ẢNH]

Quý Vị muốn học thiền và thực tập thiền đều có thể ghi danh để tham dự một trong 2 khóa trên hoặc cả 2 cũng đều hoan hỷ.

Qua NguyenTHƯỢNG TỌA QUẢ NGUYÊN lần đầu tiên biết đến HT Thánh Nghiêm và phương pháp dạy thiền của Ngài khi tham dự khóa tu thiền thất ở New York vào năm 1985. Sau đó, Thượng Tọa quyết định rời bỏ công việc ở Toronto, Canada và xuất gia với Ngài theo truyền thống Thiền Tông. Trong suốt thời gian hơn hai mươi năm, Thượng Tọa đã đồng hành và phiên dịch cho Hòa Thượng Ân Sư trong những khóa tu thiền tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác như Anh, Đức, Thụy Sĩ, Nga và Mexico. Thượng Tọa đã tu học theo Phật giáo Nguyên Thủy tại Thái Lan vào năm 1991. Khi trở về lại Mỹ Thượng Tọa được bổ nhiệm Trụ Trì tại Trung Tâm Thiền (CMC) tại Queens và Trung Tâm Thiền Pháp Cổ Sơn (DDRC) tại Pine Bush, New York. Thượng Tọa thường tham dự các hội nghi liên tôn và hướng dẫn những khóa tu thiền, giảng dạy Phật Pháp.Vào năm 2006, Thượng Tọa được bổ nhiệm Viện Trưởng Thiền Viện Quốc Tế Pháp Cổ Sơn tại Kim Sơn, Đài Loan. Năm 2016 Thượng Tọa trở về lại Mỹ và trụ trì tại Trung Tâm Tu Thiền Pháp Cổ Sơn tại Pine Bush. Thượng Tọa thông thạo tiếng Việt và Anh và hướng dẫn tu thiền tại nhiều quốc gia trên thế giới.

ChiChernThượng Tọa Chi Chern xuất gia với Hòa Thượng Zhu Mo tại Penang, Malaysia. Thượng Tọa theo học tại Đại Học Phật Giáo Phật Quang Sơn, Đài Loan. Vào năm 1980, Thượng Tọa tham gia vài khóa tu kéo dài bảy ngày và nhịn ăn một thời gian với Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm tại Viện Văn Hóa Phật Giáo, Đài Loan. Trong thời gian này, Thượng Tọa đã có được một kinh nghiệm sâu sắc về thiền.

Được sự tín nhiệm của Hòa Thượng Thánh Nghiêm, Thượng Tọa trở về lại Malaysia để hướng dẫn dạy thiền và nhận được sự truyền thừa Pháp đầu tiên từ Hòa Thượng vào năm 1985. Hiện nay, Thượng Tọa Chi Chern là Viện Trưởng của Học Viện Phật Giáo Malaysia, là một trong những thiền sư được nhiều người kính trọng nhất ở Malaysia và Singapore.

Thuong Ho

Đại Đức Thường Hộ quy y Tam Bảo năm 1988. Năm 2004, Thầy được nhận vào Đại Học Tăng Già Pháp Cổ Sơn và theo học Thiền theo truyền thống Trung Hoa. Năm 2006, Thầy thọ Cụ Túc giới, tốt nghiệp đại học Tăng Già năm 2010 và đảm nhận vai trò giám sát viên của Trung Tâm Thiền, nơi thường tổ chức những khóa tu thiền ngắn và dài hạn và đào tạo quý Thầy Cô hướng dẫn thiền. Từ năm 2006 đến 2018, Thầy Thường Hộ đã tham dự hơn 200 khóa tu Thiền tinh tấn, từ 3, 7, 10, 21 đến 49 ngày, phỏng vấn và giúp đỡ cho nhiều thiền sinh. Thầy tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong lãnh vực thiền tập và cách thức tổ chức những khóa tu thiền. Thầy đã nghiên cứu và hướng dẫn thiền tại một vài quốc gia như Đài Loan, Đức, Thụy Sĩ, Mexico, Singapore và Malaysia. Tháng 1 năm 2015, Thầy sang Mỹ và đang đảm nhận trách nhiệm công nghệ thông tin tại Trung Tâm Thiền Pháp Cổ Sơn tại Pine Bush, New York. Ngoài phương pháp tu thiền, Thầy còn chuyên về các lĩnh vực thiền trà, nghệ thuật Phật giáo dựa trên kinh điển, nhiếp ảnh, thực vật học. Hiện nay Thầy đang học tiếng Anh để hướng dẫn cho người bản xứ và giao tiếp rộng hơn.

Tịnh Thất Viên Lạc Varel

Đại Đức Thích Hạnh Giới là đệ tử của Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc. Thầy xuất gia năm 1999 và thọ Cụ Túc Giới năm 2002. Năm 2004 Thầy được Hòa Thượng Bổn Sư cho sang Đài Loan học tiếng Hoa. Thầy được phước duyên Hòa Thượng Thánh Nghiêm thâu nhận, nhập chúng tu học 2 năm tại Tu Viện Pháp Cổ Sơn, tỉnh Đài Bắc. Thầy đã học và tham dự nhiều khóa tu thiền ngắn và dài hạn, trong đó có khóa thiền 49 ngày do Hòa Thượng Quả Như, Thượng Tọa Quả Nguyên và Thượng Tọa Quả Kỳ hướng dẫn, dưới sự chứng minh và khai thị của Cố Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Đại Đức đã học về khái niệm của dòng thiền Pháp Cổ Sơn, các phương pháp chỉ quán, mặc chiếu, thoại đầu và đã hướng dẫn qua khóa Tu Thiền 7 ngày cũng như phỏng vấn các thiền sinh tại Thiền Viện thuộc Tu Viện Pháp Cổ Sơn. Hiện tại Thầy đang tu học tại Tịnh Thất Viên Lạc thuộc miền bắc nước Đức.

Khóa 1
Thứ sáu, 30.08.2019:
19:00 Thiền sinh vân tập và ghi danh nhận phòng
20:00 Hướng dẫn vào khóa
22:00 Chỉ tịnh
Thứbảy, 31.08.2019:
5:30 Thức chúng
6:00 8 động tác thể dục thiền
6:30 Thiền tọa
7:00 Tụng Kinh sáng
7:30 Dùng sáng
8:15 Chấp tác
9:15 Thiền tập, thiền hành, Yoga
12:00 Quá đường
12:45 Chấp tác
14:00 Thiền tập, thiền hành, Yoga
17:30 Dược thực
19:00 Tụng Kinh tối
19:30 Thiền tập
22:00 Chỉ tịnh
Chủ Nhật, 01.09.2019:
5:30 Thức chúng
6:00 8 động tác thể dục thiền
6:30 Thiền tọa
7:00 Tụng Kinh sáng
7:30 Dùng sáng
8:15 Chấp tác
9:15 Thiền tập, thiền hành, Yoga
12:00 Quá đường
12:45 Chấp tác
14:00 Phật pháp vấn đáp, chia sẻ kinh nghiệm, chụp hình lưu niệm
15:00 Bế mạc và hoàn mãn

Khóa 2
Thứ sáu, 06.09.2019
19:00 Thiền sinh vân tập và ghi danh nhận phòng
20:00 Hướng dẫn vào khóa
22:00 Chỉ tịnh
Thứ bảy, 07.09.2019:
5:30 Thức chúng
6:00 8 động tác thể dục thiền
6:30 Thiền tọa
7:00 Tụng Kinh sáng
7:30 Dùng sáng
8:15 Chấp tác
9:15 Thiền tập
12:00 Quá đường
12:45 Chấp tác
14:00 Thiền tập, thiền hành, Yoga
17:30 Dược thực
19:00 Tụng Kinh tối
19:30 Thiền tập, thiền hành, Yoga
22:00 Chỉ tịnh
Chủ Nhật, 08.09.2029
5:30 Thức chúng
6:00 8 động tác thể dục thiền
6:30 Thiền tọa
7:00 Tụng Kinh sáng
7:30 Dùng sáng
8:15 Chấp tác
9:15 Thiền tập, thiền hành, Yoga
12:00 Quá đường
12:45 Chấp tác
14:00 Phật pháp vấn đáp, chia sẻ kinh nghiệm, chụp hình lưu niệm
15:00 Bế mạc và hoàn mãn

Xem (1830)