» » Chương trình sinh hoạt GĐPT Tâm Minh 2019 (cập nhật)

Chương trình sinh hoạt GĐPT Tâm Minh 2019 (cập nhật)

Để có thời gian tập trung lo cho công việc chính, ban Huynh trưởng GĐPT Tâm Minh chúng con đã hội ý và xin thưa cùng quý Thầy và BCH Chi Hội chương trình sinh hoạt trong tháng 9 này sẽ được thay đổi như sau:

  • Ngày 14.09.19 sẽ không tổ chức Trung Thu.
  • Ngày 15.09.19 sẽ sinh hoạt như lễ định kỳ.
  • Ngày Chủ nhật 22.09.19 GĐPT Tâm Minh sẽ không sinh hoạt như chương trình đã ghi.
  • Ngày thứ Bảy, 28.09.19, Htr. và ngành Thanh, Thiếu sẽ gặp nhau tại Chùa, trang trí sân khấu, sắp xếp bàn ghế ở hội trường.
  • Ngày Chủ nhật, 29.09.19 cùng Chi Hội tổ chức bữa cơm từ thiện cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam.

Xem (1346)