Home » Phật Đản - Vu Lan » Thông Bạch Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2563 – 2019

Thông Bạch Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2563 – 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

Chùa Association Bouddhique Khánh Anh
Evry, 06/08/2019

THÔNG BẠCH
ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL 2563 – 2019

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni
Kính gởi toàn thể nam nữ Phật tử Cư Sĩ Đồng Bào Đồng Hương
Kính thưa quý vị.

Tăng Ni Phật Tử Âu Châu vừa Kết thúc Khoá Tu Học Phật Pháp Truyền Thống kỳ 31 – 2019 tại thành phố Dinant nước Bỉ, với năng lượng giai đại hoan hỷ, với sự thành tựu viên mãn trong tinh thần Tứ Chúng Đồng Tu. Cũng vừa đúng thời điểm Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh thêm một lần trở về với vạn vật vũ trụ. Đặc biệt tâm thức chúng hữu tình nhân loại. Bởi lẽ, cây có cội, nước có nguồn thì con người ai ai cũng có Ông Bà Cha Mẹ.

Cha sánh với Thái sơn
Mẹ giống như biển cả.
Thái Sơn hùng vĩ ngăn phong chắn bão của cuộc đời
Biển cả bao la dung nạp tất cả vạn vật không phân biệt.
Tấm lòng Cha bao la là điểm tựa vững chắc của đời con
Vòng tay Mẹ nhỏ nhắn vỗ về ôm trọn cả đời con.
Tình Cha là thế
Nghĩa Mẹ là vậy.

Phận làm Con nào quên được ! Dù bạn được sanh ra và lớn lên ở bất kỳ xứ sở nào chăng nữa ! Dù hấp thụ văn hoá Đông hay Tây, Nam hay Bắc, thì chân lý công Cha nghĩa Mẹ vốn đồng một Thể.

Kính thưa quý vị,

Nói đến hai chữ báo hiếu, phải nghĩ tưởng trọn cả một đời.Sao lại chỉ có tháng bảy? Bởi lẽ do:

Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may lạnh buốt xương khô
Não người thay buổi chiều Thu,
Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng…

Nào là mưa dầm, mây xám giăng ngang, lá vàng rơi rụng, nên khiến lòng người đã chạnh càng thêm chạnh buồn thương nhớ tiếc.

Lòng nào lòng chẳng thiết tha
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.
Trong trường dạ tối tăm trời đất,
Có khôn thiêng phảng phất u minh
Thương thay thập loại chúng sinh
Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người…

Lại nữa do năng lực Giới Thể Châu Viên, của hàng Trưởng Tử Như Lai sau ba tháng An Cư thúc liễm thân tâm trang nghiêm thanh tịnh. Đồng thời cũng là vì vâng lời Phật dạy :

Đến Rằm tháng Bảy mỗi năm,
Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.
Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ,…
Đặng cầu nguyện song đường trường thọ,
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi,
Cùng cầu thất thế đồng thì,
Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn thiên.

Hơn nữa, vì nhân duyên nghiệp báo của con người không đủ phước lành để hằng ngày nghĩ tưởng về Ông Bà Cha Mẹ.

Bởi lẽ, do bận rộn về đời sống hiện tại. Nào là vì sự nghiệp danh vọng địa vị. Nào là vì tiền tài vật chất. Nào là vì bổn phận vợ chồng con cái. Nào là vì những cuộc bang giao đối đãi với đời, v.v… Những thứ ấy hằng ngày bao bọc phủ kín đời ta.

Do những yếu tố trên, mà các bậc Thánh Tiên Hiền Triết Việt Nam đã hoà hợp cùng đạo lý hiếu hạnh là tối thiện của Phật giáo đã chọn tháng bảy mưa ngâu, tạo duyên lành cho con cháu, có cơ hội nghĩ tưởng về công Cha nghĩa Mẹ sanh thành giáo dưỡng.

Hơn nữa, năng lực Thánh Phàm cùng một thời xứ phát ra hạnh Hiếu, dễ chiêu cảm đến đất trời thiêng liêng, kẻ còn người mất dễ giao thoa thông thấu.

Tất cả các bậc Thánh, phàm,
Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hoà.
Hiện tiền phụ mẫu của người,
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn.
Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi,
Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên.

Tiến sâu thêm một bước, thì hạnh Hiếu theo quan điểm của Đạo Phật, không chỉ có Ông Bà Cha Mẹ hiện đời. Mà còn nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ xa xôi. Ai cũng có thể đã từng là Cha Mẹ của chúng ta.

Do đó, nếu hằng ngày chúng ta nghĩ tưởng đến Ông Bà Cha Mẹ, thì cũng chỉ nghĩ đến hiện đời mà thôi và sự báo đáp cũng chỉ trong đời hiện tại.

Cho nên tháng Bảy, là tháng nghĩ tưởng đến Ông Bà Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp và rộng ra cho đến toàn thể chúng sanh trong sáu nẽo sanh tử luân hồi.

Luân hồi sanh tử tử sanh,
Lục thân đời trước thi hài còn đây.
Ta lễ bái kính người tiền bối
Và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa.

Hoặc giả là :

Như cha mẹ bảy đời quá vãng,
Sẽ hoá sanh về cõi Thiên cung.

Từ sự báo hiếu này, mà lòng Từ Bi tăng trưởng, không phân nhân ngã oán thân. Tình thương cuộc đời được lan toả và thấm nhuần vào trong từng hạt bụi cây lá lẫn con người. Hiếu như vậy sẽ là năng lực chiêu cảm cùng tất cả mọi loài vạn vật. Hiếu như vậy, sẽ không có tiếng kêu thương bi thảm của những thân phận rơi vào hoàn cảnh bị kẻ mạnh bức hiếp. Hiếu như vậy, thế giới sẽ không còn những thế lực tham tàn bạo ác gây khổ đau cho nhân loại. Hiếu như vậy, sẽ đưa nhân loại đến thế giới đại đồng tịnh lạc hạnh phúc. Vì lẽ, Hạnh Hiếu là một kho tàng chứa nhóm nhân phước đức. Cho nên kết quả, không có ai hơn ai, không ai phải rơi vào hoàn cảnh khổ đau nghèo hèn. Cộng đồng nhân loại sẽ dừng lại tất cả những tệ nạn bất an, những gian ác tị hiềm không xuất hiện.

Nếu còn một niệm tư riêng ái ngã, thì Hiếu không trọn vẹn đúng nghĩa. Hiếu còn có năng lực thấy ra Vô Ngã và Vị Tha, cũng đồng nghĩa Từ Bi và Trí Tuệ. Cho nên nói Tâm Hiếu tức Tâm Phật, Hạnh Hiếu tức Hạnh Phật.

Kính thưa quý vị,

Mùa Vu Lan trở về, là cơ duyên khơi dậy, chủng tánh Từ Bi tăng trưởng và hoạt động, là mùa vun bồi đức hiếu sanh cho muôn loài vạn vật, là mùa cứu chúng sanh đang chịu cái khổ đau treo ngược, là mùa để tâm thức con người được thăng hoa và trở về với chính mình đúng nghĩa.

Do vậy, nhân Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, chuyển tải Bức Thông Điệp Hiếu Hạnh của Đức Thích Ca Văn đã thực hành ba đại a-tăng-kỳ kiếp, đến với toàn thể Tăng Ni Phật Tử, Tự Viện Gia Gia thảy đồng quy hướng, đồng thực hiện hiếu hạnh, tạo ra năng lực cảm giao với đất trời sanh chúng ba cõi sáu đường.

Thay mặt, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu châu, kính khánh tuế chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni tăng thêm một Hạ Lạp, cũng là tăng thêm Đạo Mầu Vi Diệu. Nguyện chúc quý Ngài Tăng Ni pháp thể thường an, phước trí hằng minh, chu viên sứ mệnh Trưởng Tử Như Lai.

Kính chúc toàn thể nam nữ cư sĩ Phật tử, đồng bào đồng hương, một mùa Vu Lan Báo Hiếu tăng trưởng phước đức, gia đình đoàn viên, thuận hoà an lạc. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn địa cầu thảy đều hưởng trọn hoà bình an lạc, bởi năng lực Hiếu Hạnh toả sáng nhân sinh.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ma ha tát.

TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu.

Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Như Điển

Xem (399)