Home » Tàng Kinh Các » Kinh Pháp Cú Tây Tạng

Kinh Pháp Cú Tây Tạng

Mục Tàng Kinh Các

Trân trọng kính giới thiệu và kính gửi tặng quý thầy, cô và quý cư sĩ phiên bản điện tử dạng PDF Kinh Pháp Cú Tây Tạng do Cư sĩ Nguyên Giác dịch và ghi nhận từng phẩm. Sách này là bản dịch Kinh Pháp Cú Tây Tạng. Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali. Phổ biến nhiều thứ nhì là Kinh Pháp Cú Hán Tạng. Duy ít nghe tới là Kinh Pháp Cú Tây Tạng (Tibetan Dharmapada), còn tên khác là Udanavarga; hiện chưa có bản Việt dịch nào. Đây là bản dịch đầu tiên. Bản Việt dịch này được dịch giả thực hiện với nhiều đối chiếu. Khi thấy các bản Anh dịch có một số câu dị biệt, tất cả các dị biệt đó đều được dịch ra đầy đủ, không bỏ sót ý nào. Quý thầy cô và quý độc gỉa có thể tiếp cận được sách qua ba nguồn sau:

Đặt mua sách trên mạng Amazon: https://www.amazon.com/Kinh-Phap-Tay-Tang-Vietnamese

Sách được bán trên mạng Amazon khi độc giả đặt mua là giá thành tối thiểu của Amazon nhằm trang trải chi phí in ấn cho một quyển theo hình thức POD (Print on Demand).

Trân trọng,
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation

Xem (372)