Home » Hội PTVNTN » Tăng Nhân Đất Quảng » Hình ảnh Pháp Hội Tụng Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa

Hình ảnh Pháp Hội Tụng Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa

Từ ngày 15 đến 25 tháng 6 năm 2019, để báo đến ân Sư giáo dưỡng đối với Sư Phụ Thích Như Điển nhân dịp lễ mừng chu niên 40 năm Chùa Viên Giác và lễ khánh tuế của HT Thích Như Điển, TT Thích Hạnh Tấn cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng đệ tử tại gia, đã phát tâm trì tụng trọn bộ Kinh Đại Bát Nhã 24 tập, bản dịch của HT Thích Trí Nghiêm. Xin thành tâm tán thán công đức TT Hạnh Tấn và đại chúng và cầu nguyện Pháp Hội trì tụng Đại Bát Nhã thành tựu viên mãn.

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát, tác đại chứng minh. (Thích Nguyên Tạng)

Xem ảnh của ĐH Nguyên Trí và ĐH Chúc Phước tại đây!

Xem (1427)