Xuất gia gieo duyên

Ngày tôi đi tu nghiệp về môn Khoa học ở Penang trên đường về, tôi đã ghé Bangkok – Thái … >>>