Cảm nghĩ về khóa tu gieo duyên tại Phần Lan

Trong tuần lễ đầu của tháng 6 năm 2019, chùa Liên Tâm ở Phần Lan đã tổ chức khóa tu … >>>

Ai bảo đi Tu là dễ!

Những tấm hình chụp các Giới tử trong khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa Liên Tâm ở Phần … >>>