Home » Phái Đoàn Hoằng Pháp » Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ – Chương trình năm 2019

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ – Chương trình năm 2019

Bấm vào hình trên để xem toàn bộ Hình Ảnh Phái Đoàn Hoằng Pháp

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ sẽ hướng về Âu Châu từ ngày 1.6 đến ngày 30.6.2019 như sau:

  1. Từ Úc có Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, TT Thích Hạnh Phẩm (Trụ Trì Tu Viện Từ Ân ở Melbourne).
  2. Từ Việt Nam có TT Thích Thiện Nghĩa (Sư Chú của TT Thích Thông Triết), Ni Sư TN Tịnh Vân.
  3. Từ Hoa Kỳ có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Hạnh Tuệ, TT Thích Thánh Trí, Ni Sư TN Minh Huệ.
  4. Từ Âu Châu có: HT Phương Trượng Thích Như Điển, TT Thích Hạnh Bảo, ĐĐ Thích Chân Pháp Trú, ĐĐ Thích Viên Giác.
  5. Từ Canada có HT Seevali (người Tích Lan)

Xem (2222)