» » Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ – Chương trình năm 2019

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ – Chương trình năm 2019

Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ sẽ hướng về Âu Châu từ ngày 1.6 đến ngày 30.6.2019 như sau:

  • 1) Từ Úc có Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, TT Thích Hạnh Phẩm (Trù Trì Tu Viện Từ Ân ở Melbourne).
  • 2) Từ Việt Nam có TT Thích Thiện Nghĩa (Sư Chú của TT Thích Thông Triết), Ni Sư TN Tịnh Vân.
  • 3) Từ Hoa Kỳ có: TT Thích Thông Triết, TT Thích Hạnh Tuệ, TT Thích Thánh Trí, Ni Sư TN Minh Huệ.
  • 4) Từ Âu Châu có: HT Phương Trượng Thích Như Điển, TT Thích Hạnh Bảo, ĐĐ Thích Chân Pháp Trú, ĐĐ Thích Viên Giác.
  • 5) Từ Canada có HT Seevali (người Tích Lan)

Chương Trình:

A) Ngày 1 và ngày 2 tháng 6 năm 2019 có hai nơi tổ chức khóa tu:

  • Chùa Đôn Hậu tại Trondheim, Na Uy; nơi TT Thích Viên Giác Trụ Trì (TT Thích Thông Triết, TT Thích Thiện Nghĩa, TT Thích Nguyên Tạng, TT Thích Hạnh Tuệ, TT Thích Hạnh Phẩm và ĐĐ Thích Viên Giác đảm trách).
  • Chùa Phật Quang tại Goterborg Thụy Điển; nơi TT Thích Tịnh Phước Trụ Trì sẽ có: HT Phương Trượng, HT Seevali, TT Thích Hạnh Bảo, TT Thích Thánh Trí, ĐĐ Thích Pháp Trú, Ni Sư TN Minh Huệ, Ni Sư TN Tịnh Vân.

B) Ngày 7, 8, 9 tháng 6 năm 2019 sẽ giảng tại:

  • Chùa Liên Tâm, Turuku, Phần Lan; nơi TT Thích Hạnh Bảo Trụ Trì gồm: HT Phương Trượng và Quý Thầy từ chùa Đôn Hậu bay thẳng qua Turuku.
  • Chùa Liễu Quán tại Copenhagen và chùa Quang Minh tại Esjberg; nơi ĐĐ. Thích Pháp Trú Trụ Trì sẽ gồm những vị từ chùa Phật Quang bay thẳng sang.

C) Ngày 14, 15, 16 tháng 6 năm 2019 tại chùa Phổ Hiền tại Strassburg; nơi Sư Cô TN Như Quang Trụ Trì sẽ có Phái Đoàn từ chùa Liên Tâm (Turuku) và chùa Quan Thế Âm (Odense) bay thẳng qua Strassbourg. (Tại đây sẽ phân chia ra nhiều nơi nữa).

D) Từ ngày 21, 22 đến 23.6.2019 Phái Đoàn chia ra làm hai như trên, sẽ đi tất cả bằng xe lửa (Phái Đoàn A) đến Berlin; nơi chùa Linh Thứu do Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước Trụ Trì và Phái Đoàn B sẽ đi Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg; nơi ĐĐ Thích Hạnh Vân Trụ Trì (cũng bằng xe lửa).

E) Ngày 24.6.2019 tất cả hai Phái Đoàn từ Berlin và Ravensburg đều đi xe lửa về chùa Viên Giác Hannover để tham gia những ngày Đại Lễ từ ngày 27 đến ngày 30.6.2019. Từ ngày 1.7 trở đi chư Tôn Đức Tăng Ni có thể rời Hannover để đi về lại trú xứ của mình hay ở lại lâu hơn tại Hannover cũng không có gì trở ngại.

Xem (728)