Home » Hội PTVNTN » Tăng Nhân Đất Quảng » Những Bằng cấp bằng Nhật ngữ của HT Phương Trượng

Những Bằng cấp bằng Nhật ngữ của HT Phương Trượng

Tài liệu Chùa Pháp Hoa, Marseille Pháp Quốc

Sơ lược Tiểu Sử Cố Hòa Thượng Thích Thiện Định

Hòa Thượng Thích Thiện Định là vị Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa tại Marseille, Pháp Quốc. Ngài thế danh là Lê Văn Ba, sanh ngày 5 tháng 5 năm 1924 tại Cái Răng, Cần Thơ. Thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 40, Pháp Tự là Nhật Huệ.
Năm 1951-1963: Tổng Thư Ký Giáo Hội Tăng Già Nam Việt Ấn Quang-giảng sư tại các Tỉnh miền Nam.
Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN.
Trụ Trì chùa Phật Ân, Mỹ Tho.
Giảng Sư các Phật Học Đường: Nam Việt, Hải Tràng, Phổ Quang, Phật Quang, Phước Hòa.
Ủy Viên tổ chức hành chánh của GHPGVNTN đi từ Trung Nam Bộ, tổ chức cơ cấu hành chánh các Ban Đại Diện từ các phường quận cho đến Tỉnh lỵ.
1964-1970: Du học Nhật Bản, đậu Tiến Sĩ Văn Chương.
1971: Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh và Kiến Thiết của GHPGVNTN, Chánh Đại Diện miền Nam.
Giáo Sư Đại Học Vạn Hạnh và Đại Học Cần Thơ.
1975: Rời Việt Nam qua Ý-Guam-Hồng Kông-Pháp.
1978: đặt viên đá đầu tiên, khởi công xây chùa Pháp Hoa tại Marseille.
1980: Mở cửa chùa-1981:Lễ khánh thành chùa.
1988:Tại Đại Hội lần thứ 16 của the World Fellowschip Buddhists tháng 11 năm 1988 Hòa Thượng được bầu vào chức vụ Phó Chủ Tịch, người Việt Nam đầu tiên sau 30 năm thành lập Hội.
1988:Tổ chức Đại Giới Đàn Đại Nguyện tại chùa Pháp Hoa Marseille; nơi Hòa Thượng làm Viện Chủ để thí giới cho các giới tử thọ: Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và Bồ Tát Giới xuất gia cũng như Bồ Tát Giới tại gia. Đồng thời tấn phong 4 vị Đại Đức lên phẩm vị Thượng Tọa.
1995: Tại Đại Hội lần thứ 6 của World Buddhist Shanga Council, Hòa Thượng được bầu vào chức vụ Phó Chủ Tịch.
Ngài là cố vấn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu.
Tại Marseille: Ngài là thành viên sáng lập Hội Đồng Liên Tôn“Marseille Espérance“.
Vào ngày 3 tháng 3 năm 1998 Ngài đã an nhiên thị tịch, thế thọ 74 tuổi và bảo tháp xá lợi của Ngài sau khi thiêu xong, được an trí trong khuôn viên Tổ Đình Pháp Hoa tại Marseille, Pháp Quốc.
(Soạn lại phỏng theo tài liệu được đăng tải trong quyển Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi trang 224 đến 226 của Tác Giả Tịnh Hải).

Xem (1105)