» » » Loạt thơ xướng-họa “Tăng Nhân Đất Quảng”

Loạt thơ xướng-họa “Tăng Nhân Đất Quảng”

Kính cúng dường loạt thơ xướng-họa “Tăng Nhân Đất Quảng” đến Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển nhân lễ Thượng Thọ 70 tuổi của Ngài sẽ tổ chức tại Chùa Viên Giác, Hannover vào tháng 6-2019 

Kính Chúc Mừng Hòa Thượng Thọ Bảy Mươi

Kính cẩn đôi vần thơ hiến dâng
Chúc Thầy rạng rỡ tựa vầng trăng
Mừng vui được thấy lòng nhân hậu
Hòa ái từng nghe dạ thủy chung
Thượng Như hạ Điển lừng Pháp tự
Thọ tựa cao sơn tiếng danh Tăng
Bảy đời gia tộc danh huynh đệ (1)
Mươi xã Duy Xuyên (2) mấy kẻ bằng!

Tùy Anh (tháng 6 năm 2019)

(1) – Huynh đệ – Bào huynh: HT. Thích Bảo Lạc, Phương Trượng Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu và – Bào đệ: HT. Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc.
(2) – Duy Xuyên: nơi sinh quán của nhị vị Hòa Thượng.

Thành kính Chúc mừng Khánh Tuế lần thứ 70
của Hòa Thượng thượng Như hạ Điển,
Phương Trượng Chùa Viên Giác, Sáng lập Chủ Nhiệm Báo Viên Giác. Chúng con kính chúc HòaThượng pháp thể khinh an, phước trí
nhị nghiêm, tuệ đăng thường chiếu. Thượng pháp thể khinh an, phước trí
nhị nghiêm, tuệ đăng thường chiếu.

  • ĐĐ Trụ Trì và Chư Tăng Ni Tổ Đình Viên Giác Hannover Đức Quốc
  • Hội Phật Tử và các Chi Hội Phật Tử VNTN tại Đức
  • Ban Hướng Dẫn GĐPT và các GĐPT tại Đức
  • Ban Biên Tập và Kỹ Thuật Báo Viên Giác
  • Ban Hộ Niệm và Ban Trai soạn Tổ Đình Viên Giác

Viên Giác hôm nay thật rộn ràng
Lễ mừng Khánh tuế thật là sang
Vui vầy đông đảo chư Tôn Đức
Cùng bao Phật tử Đông Tây sang
Ngày vui Hòa Thượng tôn dung hiện
Bên bàn Chúc Thọ rạng ngời tươi
Đèn hoa rực rỡ người chúc thọ
Lũ lượt dâng đầy phẩm vật vui
Bao lời chúc tụng vang vang mãi
Dạ yến tưng bừng ăn uống vui
Cổ tiệc với bao hình dáng đẹp
Món chay bày biện thật đẹp tươi
Chuối chát vả tươi bắp chuối non
Món quê dân dã cũng hội sang
Ấm lòng Hòa Thượng đã nhiều năm
Xa cách quê hương không về lại
Hơn 40 năm một chặng đường
Nhân tuổi bảy mươi Thầy tổ chức
Mời đón khách quê cùng hải ngoại
Gặp gỡ hàn huyên vui vẻ nhau
Bao tháng năm dài nơi hải ngoại
Xa quê nhớ mãi chữa về thăm.

TN Như Viên
Kỷ niệm Lễ Chúc Thọ
70 của Thầy 28.06.2019

  • 23 tuổi khởi bước xuôi buồm sang xứ Phù Tang, mong tìm cầu học đạo nên NHƯ thế,
  • 70 năm thẳng tiến khắp trời Tây, mang hoài bão viết trang ĐIỂN tích rạng tông môn

Như Hoàn

(Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển)
Nhớ thuở quê nhà đất Quảng Nam,
Xuất gia, tầm đạo, hạnh tinh cần.
Vườn thiền Chúc Thánh thơm hương tổ,
Ngõ tuệ Phước Lâm đượm nghĩa ân.
Cất bước, du phương sang đất khách,
Mở đường, tấn nghiệp tỏ thiền tâm.
Phù Tang, Chánh Lập lưu trang sử,
Đức Quốc, Thiền môn tỏa ánh rằm…
Đức Quốc, Thiền môn tỏa ánh rằm,
Âu Châu, đất khách ngát trăng thanh.
Công phu, lạy Phật luôn siêng gắng,
Bái sám, tham thiền mãi tiến chăm.
Viết sách, dịch kinh, tuyên diệu ngữ,
Xây chùa, độ chúng, thuyết chơn âm.
Giải Minh Hoà Thượng ngời gương hạnh
Như Điển Tôn Sư rạng đức lành…!
Nam Mô A Di Đà Phật
California, 08-05-2018
Hậu Học: Tỳ Kheo Thích Chúc Hiền

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
“Họa hoán vận”
Phật giáo nguồn từ đất Việt nam
Hoằng dương Đức Quốc nghĩa ân cần
Bao mùa sách tấn yên phương ngoại
Bấy thuở trao truyền rạng cõi tâm
Chiều xuống chuông ngân len ánh nguyệt
Sáng lên mõ điểm gội chơn rằm
Thong dong Thầy dạo miền vô trụ
Khai pháp đại thừa mãi thậm thâm
Khai pháp đại thừa mãi thậm thâm
Vén mây ánh đạo tựa trăng rằm
Gìn thân bất tịnh mà nuôi trí
Giữ ý vô cầu để dưỡng tâm
Chạm ngõ lục trần, thôi hữu ái
Nhìn khe tam độc, tránh không cần
Đất lành trái ngọt nhờ nhân quả
Thầy gióng chuông rền tiếng Quảng Nam.
Quảng Trị 9-5-2018
Như Thị kính phụng họa

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Xuân thời một thuở chốn quê Nam,
Hạnh nguyện chuyên tu hiểu vốn cần.
Đạo cả quảng khai ơn thấm nghĩa,
Kinh dày thấu rõ ngập triêm ân.
Giao du đất mới bền thông điệp,
Kết nối tông huyền lắng cõi tâm.
Khắp xứ đường qua ngày rộng mở,
Gương soi trần thế sáng trăng rằm…
Gương soi trần thế sáng trăng rằm…
Đạo hạnh huân đầy khắp tiếng thanh.
Tinh tấn công phu lòng nguyện gắng,
Khoan hòa phổ độ huệ nguyền chăm.
Trao cùng giáo pháp thông phương diện,
Rõ thấu kinh vàng quyện ngữ âm.
Ứng hóa tùy duyên ngời đức trọng,
Tôn sư Như Điển hiển tâm lành…
Việt nam, 9/5/2018
PT. Minh Đạo

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Phương trượng Như Điển quê Quảng Nam
Nỗi tiếng vang danh , hạnh tinh cần
Từ dạo xuất gia thơm hương Tổ
Đem Tuệ hoằng truyền vẹn nghĩa ân
Thuận duyên một lần sang đất khách
Khai thông liễu ngộ thế nào …Tâm
Phù Tang…. Ngài lập thêm trang sử
Đức Quốc …lại được sáng trăng rằm.
Cớ gì Đức Quốc lại trăng rằm ?
Thuở ấy Âu Châu …chốn tịnh thanh
Niềm tin chân chánh tăng …Ngài gắng
Lạy Phật tham thiền hiển lộ CHÂN
Tập trung sức mạnh vào diệu ngữ
Viết sách dịch kinh rõ Pháp Âm
Chúc Thọ Tôn Sư mong gương hạnh
Hậu bối nguyền xin học Đức lành …
Nam Mô A Di Đà Phật
Đệ tử Úc châu kính xin được góp phần vào lễ mừng khánh thọ 70
Melbourne 9-5-2018
Huệ Hương

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Kính họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Tăng Nhân xuất xứ Đất Quảng Nam
Thế phát tu hành hạnh chuyên cần
Dòng Thiền Chúc Thánh danh không hổ
Tổ Đình Phước Lâm chốn nghĩa ân
Xuất dương du học xứ Phù Tang
Tiến thân Đạo nghiệp thoả chốn đằm
Hữu duyên hoằng Pháp nơi Đức Quốc
Lập Chùa Viên Giác độ nhân tâm
Xiễn dương Phật Pháp miền đất khách
Châu Âu tiếp nhận Đạo trong lành
Tìm niềm an vui trong cuộc sống
Thiền Môn hoà nhập quả cao thanh
Công phu lạy Phật, siêng bái sám
Dịch Kinh, viết sách, lại tham thiền
Tôn Sư Như Điển ngời đạo hạnh
Giải Minh Hoà thượng rạng uyên nguyên
Houston, Texas 9-5-2018
Pt Quảng An

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Hương Đạo toả ngời xứ Quảng Nam
Bao Người duyên rạng chốn Già lam
Dòng Thiền Chúc Thánh vang danh Tổ
Môn Đệ Phước Lâm trọn nghĩa thâm
Sứ mạng Tăng nhân du học Phật
Vo tròn đạo nghiệp đạt nguồn tâm
Phù Tang ghi dấu đời Tăng lữ
Cất bước du phương đáp nguyện thầm.

Đức Quốc dừng chân hoá “Đạo” lành
Khai sơn “Viên Giác” ngát hương thanh
Tứ thời hành sự duyên tu luyện
Tam Bảo dựng xây độ chúng sanh
Viện chủ danh Tăng “Như Điển” sáng
Đức tài phụng đạo, xứng nêu danh
Cuộc đời kiến tạo nguồn chân tánh
Chúc thọ Bảy Mươi, rạng “Đức” lành.
Fresno, CA. 08-5-2018
HT Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Cắt ái ly gia đất Quảng Nam
Chuyên tu hạnh nguyện quyết chăm cần
Hoằng dương mấy thuở lừng nguồn tổ
Sách tấn bao thời ngát cội ân
Đất khách du phương truyền ý đạo
Phương ngoài cất bước gởi thiện tâm
Phù Tang cửa Phật lưu trang sách
Đức Quốc sài môn sáng ánh rằm.
Đức quốc sài môn sáng ánh rằm
Thiền lâm xứ bạn tỏ nguồn thanh
Oai nghi giới đức hoài gìn giữ
Tế hạnh pháp hành mãi chỉ chăm
Tứ chúng giảng kinh bày diệu pháp
Tăng đồ khai dạ thuyết huyền âm
Đất lành chim đậu ươm mầm Phật
Như Điển Tôn Sư rạng cõi lành.
Nam Mô A Di Đà Phật
9-5-2018
Hương Thềm Mây
Cư Sĩ Giác Minh (NĐD)

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Đồng chơn nhập đạo đất Quảng Nam ,
Thuyết pháp độ sanh thoát mê lầm .
Khai đạo chân truyền ơn Thầy Tổ ,
Chánh niệm tu trì báo Phật ân .
Cất bước siêu phương đường rộng mở ,
Đêm ngồi lắng lặng ngắm tranh thanh .
Thong dong ba cõi đời vô ngại ,
Đức Quốc trời âu toả sáng vần .
Đức Quốc trời âu toả sáng vần ,
Đại chúng quy về sống vô tranh .
Ngày đêm tu niệm mong giải thoát ,
Quán chiếu tham thiền mãi tiến thân .
Hương đạo pháp truyền qua kinh sách ,
Độ chúng tuỳ duyên chuyển pháp âm .
Cuộc đời Thầy rạng ngời phước báu ,
Thất thập Vô Ưu hiện tướng lành .
Dallas Texas , 9-5-2018
Tánh Thiện

(Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển)
Mừng thầy tuổi thọ bảy mươi năm,
Đầy đủ thiện duyên, “tứ chánh cần”.
Phát nguyện xuất gia nơi chùa Tổ (*) Gia đình phụng sự trọn nghĩa ân. Thế sự khiến thân làm lữ khách, Vẫn luôn gìn giữ tấm lòng chân. Sang xứ “Anh Đào” ghi trang sử, Đèn từ, đuốc tuệ tựa trăng rằm… Đèn từ đuốc tuệ tựa trăng rằm, Vườn đạo, cây thiền vẫn bón chăm. Công đức tu hành luôn cố gắng, Yêu thương tưới tẩm mảnh đất tâm. Một lòng quý mến vần Quốc ngữ. Tiếng của nước ngoài cũng vang âm, Viết sách, dịch kinh tròn đạo hạnh. Xây chùa, đúc tượng trọn đức lành (**)

Nam Mô A Di Đà Phật

Germany, 09-05-2018

Cư Sĩ Đan Hà

(*)- Thầy xuất gia năm 1964 tại Tổ Đình Phước Lâm, Hội An.
(**)- Năm 1989 khởi công xây dựng chùa Viên Giác tại Hannver- Germany.
Và năm 2006 xây dựng thêm Tu Viện Viên Đức tại Ravensburg- Germany.

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Ngộ pháp bồ đề trí rất cần
Trì kinh kính đạo phải chuyên tâm.
Tam quy mở hướng bừng dương tuệ.
Ngũ giới soi đường sáng nguyệt rằm.
Chuông gióng trần ai hồi cảnh tỉnh.
Kệ hòa dương thế phước thiền ân.
Thích Như Hòa Thượng dương danh Phật.
Tỏa ngát sen đài xứ Quảng Nam.
Tỏa ngát sen đài xứ Quảng Nam
Như Lai ban phước hưởng hồng ân.
Tạo duyên hóa độ soi gương sáng.
Xuất xứ trừ mê chiếu ánh rằm..
Ngộ pháp bồ đề tu chánh niệm.
Quả tài hữu nguyện tại chân tâm.
Lần tràng chuỗi hạt tầm phương hiển.
Vượt sóng trầm luân chánh đạo cần.
Đệ tử Diệu Phước Trần Lệ Khánh.
9-5-2018.

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Từ lúc xa quê tiến thẳng Nam
Hưng Long trú ngụ học tinh cần
Phước Lâm chốn Tổ hằng nung nấu
Viên Giác nơi tu lắm nghĩa ân
Học giỏi năng hành được học bổng
Hạnh khiêm nỗ lực tỏ nguồn tâm
Japan sự học đà hoàn mãn
Nước Đức viên dung trăng sáng rằm.
Nước Đức viên dung trăng sáng rằm
Năm châu hoằng Pháp trong hằng năm
Pháp Hoa đã lạy riêng từng chữ
Đại Bát Niết Bàn cũng rất chăm
Nhập thất tịnh tu ngộ viết sách
Dịch kinh giảng dạy tỏ thanh âm
Gieo trồng phước đức điều hoan hỷ
Chúng đệ noi theo trọn hạnh lành.
Pháp Hoa – Nam Úc 9/5/2018
TK Thích Viên Thành

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Hào sinh đất Quảng bậc cao thâm
Học đạo tu thân bước lặng thầm
Bảo pháp khai lên nguồn đuốc sáng
Vườn thiền mở lối ngát hương trầm
Phù Tang đất khách trau dồi hạnh
Chánh Lập đông phương khởi phát tâm
Đại nguyện từ bi mang khắp nẽo
Phương Tây hướng thiện pháp gieo mầm…
Phương Tây hướng thiện pháp gieo mầm
Ánh sáng từ bi xóa tối tăm
Thuyết giảng xây chùa thêm dịch sách
Công phu sám hối mở chân âm
Quy y Phật tử càng thêm lớn
Dạy dỗ môn đồ đạt thiện tâm
Đạo pháp Như Lai truyền mãi mãi
Danh ngài Như Điển sáng trăm năm.
Nam Mô A Di Đà Phật
Sài Gòn 10/5/2018
PT Quảng Pháp Ngôn
Nguyễn Văn Tiến

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Giới đức trang nghiêm hạnh uyên thâm
Đạo tràng Viên Giác tận tình chăm.
Độ sinh giáo hoá ngàn đệ tử
Truyền bá Phật đà bao ngữ âm.
Giác ngộ, lợi sinh mang ánh sáng
Tĩnh tu, nhập thất giữ thân tâm.
Quê hương xứ Quảng xa nghìn dặm
Đất khách quê người rạng tiếng tăm.
Đất khách quê người rạng tiếng tăm
Ân cao đức trọng tựa trăng rằm.
Dịch kinh khai trí nguồn vi diệu
Hoằng pháp độ sinh lý thậm thâm.
Lạy Phật đêm ngày không mệt mõi
Trì kinh sớm tối vẫn luôn chăm.
Ơn Thầy, Viên Giác luôn ngời sáng
Lưu sử ngàn năm tựa pháp âm.
Florida 10-5-2018
PT Tâm Minh

Thành Kính Mừng Thọ 70 tuổi Hoà Thượng Thích Như Điển
Đáp họa vận bài “Tăng Nhân Đất Quảng” của thầy Thích Chúc Hiền
Một bậc Tăng tài xứ Quảng Nam
Thiếu niên nương náu chốn Già lam
Văn chương đời đạo luôn cần mẫn
Chông gai vất vả vững lòng cam
Phương Đông Nhật Bản quyết trau giồi
Tỏ rạng nhân tài đất nước Nam
Trời Âu dừng bước nên cơ nghiệp
Viên Giác khai sơn lập đạo tràng.
Viên Giác khai sơn lập đạo tràng
Pháp Phật truyền trao dậy tiếng vang
Môn đồ tứ chúng từ muôn nẻo
Qui kính ơn Ngài số mấy ngàn
Khánh tuế mừng Ngài thất thập niên
Nguyện cầu Hoà thượng mãi an khang
Trăm năm trường thọ cùng nhân thế
Như Điển tên Ngài mãi âm vang.
Nam Mô A Di Đà Phật,
Melbourne 10-5-2018
Đệ tử Thanh Phi

Tăng tài tỏ rạng đất Quảng Nam
Nhập đạo đồng chân trí thậm thâm
Phước Lâm Chúc Thánh ngời tông tổ
Đất nước Phù Tang sáng rạng danh
Đức Quốc khai sơn truyền mối đạo
Hoằng Pháp du phương tỏ Pháp âm
BồTát vì đời đâu ngại khổ
Mỹ, Âu , Úc, Á đến bao lần
……………..
Quán thân như nước chảy muôn ngành
Là đất sạch dơ trổ ruộng xanh
Bảy mươi tâm nguyện truyền lưu thế
Thượng Như Hạ Điển hạnh viên thành
Môn đồ đệ tử hằng sa số
Lạy Phật hằng đêm chẳng nhọc nhằn
Ân sư Hòa Thượng ngời gương hạnh
Trụ thế dài lâu thọ vĩnh hằng
ĐỆ TỬ XIN ĐÊ ĐẦU CẢM TẠ ÂN SƯ
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

Xem (1089)