» » Chương Trình Phật Sự năm 2019

Chương Trình Phật Sự năm 2019

CHÚ Ý: 30.05-02.06.2019 (T5 đến CN): Khóa Giáo Lý HPTVNTN Đức Quốc tạm dừng không có tổ chức trong năm nay và sang năm Khóa Giáo Lý này sẽ được tổ chức lại.

Xem (15151)