» » » Chương Trình Đại Lễ Tại Chùa Viên Giác (27-30.06.2019)

Chương Trình Đại Lễ Tại Chùa Viên Giác (27-30.06.2019)

về lại Chùa Xưa

Chương Trình

 • 27.06.2019 (Thứ năm): Hội Thảo Văn Hóa Phật Giáo
 • 10:00 Thuyết trình của Hoà Thượng Tiến Sĩ Seelawansa, Giáo Sư Đại Học Wien, Áo Quốc. Ngôn ngữ: Đức ngữ có phụ đề Anh ngữ và Việt ngữ.
 • 11:00 Thuyết trình của Hoà Thượng Tiến Sĩ Seevali, Giáo Sư Đại Học Senath, Ấn Độ. Ngôn ngữ: Anh ngữ có phụ đề Đức ngữ và Việt ngữ
 • 12:00 Ngọ trai
 • 15:00 Lễ Kỷ Niệm 40 năm Phật Giáo Việt Nam tại Đức Quốc, có sự tham dự của các chính khách Đức và chính quyền địa phương Hannover.
 • Chiếu Dias 40 Năm Phật Giáo Việt Nam tại Đức (ĐĐ. Thích Hạnh Giới)
 • Thuyết trình của Giáo Sư Tiến Sĩ Olaf Beuchling pd. Thiện Trí, Giáo Sư Đại Học Magdeburg, Đức Quốc và Kỹ Sư Văn Công Tuấn pd. Nguyên Đạo, Đại Học Kiel. Ngôn ngữ: Đức ngữ và Việt ngữ có phụ đề Anh ngữ.
 • 18:00 Khách Đức tham quan chùa và dùng tối.
 • 20:00 Lễ Kỷ Niệm 40 năm xuất bản Báo Viên Giác
 • Giới thiệu Đặc San Viên Giác, Giới thiệu sách mới của Đạo Hữu Phù Vân
 • và Đạo Hữu Nguyên Tánh Nguyễn Hiền Đức (ĐH. Chủ Bút và Ban Biên Tập)
 • Ký tặng sách và Đặc San
 • 22:00 Chỉ tịnh
 • 28.06.2019 (Thứ sáu): Lễ Khánh Thọ
 • 11:00 Lễ Khánh Thọ 70 của Hoà Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác (có chương trình riêng)
 • 12:30 Ngọ trai
 • 15:00 Trình diễn văn nghệ của các ca sĩ chuyên nghiệp đến từ Hoa Kỳ
 • 18:00 Dùng tối
 • 18:30 Cung an chức sự
 • 19:00 Khảo hạch giới tử thọ giới
 • Đêm văn nghệ (7 Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức trình diễn).
 • 23:00 Chỉ tịnh
 • 29.06.2019 (Thứ bảy): Đại Giới Đàn Quán Thông
 • 05:45 Toạ Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
 • 08:00 Điểm tâm
 • 09:00 Tấn đàn truyền giới Sa Di và Sa Di Ni
 • 11:00 Tấn Đàn truyền giới Thức Xoa
 • 12:00 Ngọ Trai
 • 15:00 Tấn Đàn truyền Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni
 • 18:00 Dùng tối
 • 20:00 Trà đàm
 • 23:00 Chỉ Tịnh
 • 30.06.2019 (Chủ nhật): Kỷ niệm và chúc thọ cho Ông bà cha mẹ trên 60 tuổi
 • 06:00 Tấn Đàn Truyền Giới Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia
 • 08:00 Điểm tâm
 • 09:00 Lễ Kỷ Niệm 40 năm thành lập Chi Bộ Giáo Hội PGVNTN Đức Quốc
 • Lễ tấn phong chư Tôn Đức Tăng Ni lên hàng Giáo Phẩm
 • Lễ chúc thọ cho các Đạo Hữu, Phật Tử từ 60 tuổi trở lên
 • 11:30 Đại Lễ cúng dường trai tăng
 • Lễ Huân Tăng
 • 14:00 Mông Sơn Thí Thực
 • 17:00 Hoàn mãn

Ghi chú:

• Từ ngày 15.06 đến ngày 26.06.2019, Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn, Trụ Trì Tu Viện Vô Lượng Thọ sẽ hướng dẫn Môn Phong Pháp Phái Viên Giác cùng chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử trì tụng bộ Đại Bát Nhã 600 cuốn của Cố Hoà Thượng Thích Trí Nghiêm dịch ra Việt ngữ. Quý Ngài và Quý Vị muốn tham gia Đại Pháp Hội này xin liên lạc về Chùa Viên Giác để ghi danh.

• Suốt trong thời gian những ngày Đại Lễ, chùa không thâu lệ phí ẩm thực. Chùa Linh Thứu tại Berlin phát tâm trang trí Chánh Điện và Hội Trường và cúng dường 300 bình bát cho chư Tăng Ni và 4.000 đĩa đựng thức ăn.

• Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trang, Trụ Trì Chùa Viên Quang Tuebbingen, phát tâm thực hiện việc ẩm thực cho Chư tăng Ni trong suốt 4 ngày Đại Lễ.

• Một vài chùa và các Chi Hội địa phương ở Đức phát tâm nấu thức ăn cúng dường trong suốt những ngày Đại Lễ.

• Phái Đoàn Tăng Ni và Phật Tử đến từ Quảng Nam phát tâm cúng dường mì Quảng

TIỂU SỬ
Hòa Thượng Toàn Nhâm – Vi Ý – Quán Thông
(1798-1883)

Hòa Thượng Thế danh Nguyễn Văn Định, sinh năm Mậu Ngọ (1798) tại thôn Thanh Liêm, Tỉnh Bình Định (nay thuộc thị trấn An Nhơn, Bình Định). Ngài có chí xuất gia tìm cầu giải thoát nên đến bái Ngài Pháp Kiêm-Minh Giác làm Thầy và được ban Pháp Danh là Toàn Nhâm, tự Vi Ý, hiệu Quán Thông, nối pháp đời thứ 37 dòng Lâm Tế, thế hệ thứ 4 pháp phái Chúc Thánh.

Là người đệ tử ưu tú của Tổ Pháp Kiêm; nên Ngài được kế thừa trú trì Tổ Đình Phước Lâm vào năm 1830, sau khi Tổ viên tịch. Tiếp đó, Ngài được sơn môn cung thỉnh trú trì Tổ Đình Chúc Thánh.

Năm Canh Dần (1830), Ngài cùng với các Ngài Toàn Đức, Toàn Định được triều đình Minh Mạng ban Giới Đao Độ Điệp.

Năm Ất Mùi (1835), Hòa Thượng đứng ra quyên mộ trùng kiến Tổ Đình Chúc Thánh và đổi hướng chùa từ hướng tấy sang hướng tây nam cho phù hợp với địa thế phong thổ.

Năm Đinh Mùi (1847), Ngài khai Đại Giới Đàn tại chùa Chúc Thánh và được chư sơn cung thỉnh làm Đàn Đầu Hòa Thượng.

Năm Mậu Thân (1848), Tự Đức nguyên niên, Hòa Thượng chứng minh việc trùng tu chùa Hải Tạng ở Cù Lao Chàm để giữ gìn di tích của tiền nhân.

Năm Kỷ Dậu (1849), Ngài tiếp tục khởi công xây dựng thêm Tiền đường làm tăng gấp đôi diện tích trong chánh điện, đồng thời Ngài cho tạc các tượng Thập Bát La Hán, Thập Điện Diêm Vương và thỉnh hai pho tượng Thiện Ác trôi ngoài biển về tu bổ và tôn thờ tại chùa Phước Lâm cho đến ngày hôm nay.

Năm Quý Hợi (1863), Hòa Thượng lại tiếp tục khai đàn giới tại chùa Phước Lâm, Hội An để truyền trao giới pháp cho Tăng đồ tu học. Trong hàng giới tử đắc pháp có Hòa Thượng Vĩnh Gia, một trong những bậc thiền Tăng lỗi lạc của Phật Giáo Quảng Nam.

Hòa Thượng là người có công rất lớn trong việc trùng kiến Tổ Đình Chúc Thánh, Phước Lâm ngày càng nguy nga, tráng lệ, xứng đáng là những danh lam của xứ Quảng.

Năm Quý Mùi (1883)vào ngày mồng 2 tháng 3, Ngài thị tịch, hưởng thọ 86 thế tuế. Môn đồ thỉnh nhục thân của Ngài nhập tháp tại khuôn viên Tổ Đình Phước Lâm.

(Trích từ: Lịch Sử truyền thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh của ĐĐ Thích Như Tịnh biên soạn).

Don-xin-Tho-Gioi

Thu-Hoi-bao

Program of festivities at the Pagoda Vien Giac – Hanover
from 27.06.2019 to 30.06.2019

27.06.2019 (Thursday): Lecture on Vietnamese Buddhist culture

 • 10:00 Discussion lecture by the most Venerable Dr. Seelawansa (University of Vienna, Austria) in German with translation in English and Vietnamese.
 • 11:00 Discussion lecture by the most Venerable Dr. Seevali (Senath University, India) in English with translation in German and Vietnamese.
 • 12:00 Lunch
 • 15:00 Celebration of the 40-year history of Vietnamese Buddhism in Germany, with the participation of the Federal Representative and the City of Hannover. Slide show on the 40th Anniversary History (Thích Hanh Gioi)
 • Lecture by Dr. Olaf Beuchling (University of Magdeburg) and Dipl. Engineer Van Cong Tuan (University of Kiel) in German and translation in Vietnamese and English.
 • 18:00 Pagoda tour and buffet
 • 20:00 40th Anniversary Celebration of publishing the Vien Giac Magazine, new book presentation by Mr. Phu Van and Nguyen Hien Duc (editor and contributor of the Vien Giac Magazine)
 • Signatures giving and distribution of new books.
 • 22:00 Rest time

28.06.2019 (Friday): 70. Geburtstag des Gründerabtes

 • 11:00 70th Anniversary celebration of the founding abbot of the pagoda Vien Giac (separate program)
 • 12:30 lunch
 • 15:00 Cultural performance by different artists from the USA
 • 18:00 Dinner
 • 18:30 Request ceremony to the responsible sangha members for the ordination ceremony
 • 19:00 Oral examination of the ordination candidates
 • Cultural evening (7 Buddhist youth organizations in Germany).
 • 23:00 Rest time

29.06.2019 (Samstag): Ordination Ceremony ‘Quán Thông’

 • 05:45 Meditation und Recitation of Suramgama-Sutra
 • 08:00 Breakfast
 • 09:00 Sramanera und Sramanerika Ordination Ceremony
 • 11:00 Siksamanera Ordination Ceremony
 • 12:00 Lunch
 • 15:00 Bikshu und Bikshuni Ordination Ceremony
 • 18:00 Dinner
 • 20:00 Tea Ceremony
 • 23:00 Rest time

30.06.2019 (Sonntag): Jubiläumsfeier und Dankzeremonie an die Eltern über 60 Jahre

 • 06:00 Ordainded Bodhisattva und Laymen, Laywomen Bodhisattva Ordination Ceremony
 • 08:00 Breakfast
 • 09:00 40th Anniversary Celebration of the United Vietnamese Buddhist Congregation in Germany.
 • Ceremony for the appointment of Order members
 • Ceremony to congratulations to the over 60-year-old parents
 • 11:30 Grand Dana Ceremony to the Sangha
 • Draw of the possessions given by the founding abbot
 • 14:00 Dana Ceremony to the hungry ghosts
 • 17:00 End of the festivities

Notice:

• From 15 to 26.06.2019, Venerable Thich Hanh Tan from the Amitayus Monastery (Dresden) will lead the recitation of the 600-volume Maha-Prajna-Paramita-Sutras. Participants are kindly requested to register in advance.

• The food and drink catering during the festivities are free of charge. The pagoda Linh Thuu from Berlin is responsible of the decoration of the festival halls as well as the 300 alms bowls for the ordained members and 4,000 food tablets for participants.

• Rev. Nun Thich Nu Hanh Trang (abbess of the Vien Quang pagoda from Tübingen) is responsible for the preparation and provision of meals for ordained members during the four festive days.

• Some pagodas and Buddhist local associations in Germany are responsible for the preparation and catering for the participants during the four festive days.

• The delegation from Quang Nam, Vietnam, is responsible for the meals (noodles from Quang Nam) for the ordained participants during the four festive days.

Xem (573)