Home » Tịnh Thất Viên Lạc » Thời Khóa Tụng Kinh Dược Sư tại Tịnh Thất Viên Lạc (8-10.02.2019)

Thời Khóa Tụng Kinh Dược Sư tại Tịnh Thất Viên Lạc (8-10.02.2019)

Thứ Sáu, 08.02.2019
19:00 Đại chúng vân tập
20:00 Khai Kinh, phát Bồ Đề Tâm Nguyện
22:00 Chỉ tịnh

Thứ Bảy, 09.02.2019
05:15 Thức chúng
05.45 Tọa thiền, công phu khuya
07:30 Dùng sáng
09:00 Tụng 2 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
12:00 Dùng trưa
14:00 Tụng 2 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
16:30 Thuyết pháp
18:30 Dùng tối
20:00 Lễ Hoa Đăng, tụng 1 biến Kinh Dược Sư và sám hối
22:00 Chỉ tịnh

Chủ Nhật, 10.02.2019
05:15 Thức chúng
05.45 Tọa thiền, công phu khuya
07:30 Dùng sáng
09:00 Tụng 2 biến Kinh Dược Sư và niệm Phật
Hoàn Kinh và hồi hướng
Phát lộc và lì xì đầu năm
12:30 Dùng trưa, hoàn mãn

Xem (1345)