Hình ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp GĐPTVN tại Đức Kỳ 23
|

Thời Khóa Biểu Nội quy Khóa Tu Học GĐPT tại Đức kỳ 23Hausordnung Khóa sinh không được tự ý rời … >>>

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN (2563 – 2019)
|

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂULA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPETHE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION … >>>

Số 441 Kinh Phật Danh Quyển 3
|

Nam-mô Ðại Hải Phật. Nam-mô Ðại Lạc Thuyết Phật. Nam-mô Ðại Dược Vương Phật. Nam-mô Ðại Công Ðức Phật. Nam-mô … >>>

Thư Kêu Gọi cúng dường mua chùa VIÊN ÂM
|

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnütziger Verein) Niệm Phật Đường Viên Âm … >>>

Phật Đản lại về – nhớ chuyện xưa, nói chuyện nay
|

[ một ] Đản Sinh – Sao không gọi là Giáng Sinh? Hễ cứ rộn ràng không khí Phật Đản … >>>

Tin Đức Quốc tháng 04.2019
|

Thứ năm ngày 25.04.2019 Vẫn còn có nhiều người không có bằng tốt nghiệp nghề. Nền kinh tế (Wirtschaft) tìm … >>>

Lễ đặt đá khởi công đại trùng tu chùa Viên Giác, thành phố Hội An
|

Chùa Viên Giác, thành phố Hội An trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá khởi công đại trùng tu ngôi … >>>

1 2 3 4