HT Thích Như Điển – Chân dung một nhà văn
|

Dường như, không ai nghĩ, ngọn lửa mùa thu 1989, được đốt lên từ sinh viên, từ nhà thờ (Nikolaikirche) … >>>

Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác
|

Thứ Ba, 25.12.2018 (xem Hình ảnh) 11:00 Lễ Giỗ Tổ và Hiệp Kỵ Chư Hương Linh (Xin mời quý Phật … >>>

Chương Trình Đại Lễ Tại Chùa Viên Giác (27-30.06.2019)
|

Chương Trình 27.06.2019 (Thứ năm): Hội Thảo Văn Hóa Phật Giáo 10:00 Thuyết trình của Hoà Thượng Tiến Sĩ Seelawansa, … >>>

Tin Đức quốc tháng 12.2018
|

Thứ tư ngày 19.12.2018 Hàng ngàn đào tạo sinh ở bệnh viện lần đầu tiên được nhận tiền. Việc đào … >>>

Nghi Lạy Tam Bảo (cập nhật)
|

Hòa Thượng THÍCH TRÍ THỦ Biên soạn PL 2518 PHẦN MỘT KHAI KINH: Tùy nghi PHẦN HAI: XƯỚNG LẠY XƯỚNG: … >>>