HT Thích Như Điển – Chân dung một nhà văn
|

Dường như, không ai nghĩ, ngọn lửa mùa thu 1989, được đốt lên từ sinh viên, từ nhà thờ (Nikolaikirche) … >>>

Tin Đức quốc tháng 12.2018
|

Thứ tư ngày 19.12.2018 Hàng ngàn đào tạo sinh ở bệnh viện lần đầu tiên được nhận tiền. Việc đào … >>>

Nghi Lạy Tam Bảo (cập nhật)
|

Hòa Thượng THÍCH TRÍ THỦ Biên soạn PL 2518 PHẦN MỘT KHAI KINH: Tùy nghi PHẦN HAI: XƯỚNG LẠY XƯỚNG: … >>>