» » » Ý nghĩa căn bản về Đạo trường Lăng Nghiêm

Ý nghĩa căn bản về Đạo trường Lăng Nghiêm

y-nghia-can-ban-ve-dao-truong-lang-nghiem
Tải xuống: Ý nghĩa căn bản về Đạo trường Lăng Nghiêm

Xem (476)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.