4824-7-18 Khai Giang
Home » Phật sự - Giáo hội » Khóa THPPÂC » KTHPPAC Kỳ thứ 30 (23.7 – 1.8.2018)

KTHPPAC Kỳ thứ 30 (23.7 – 1.8.2018)

Mục Khóa THPPÂC
BanDieuHanhKTHPPAU_30
BanToChucDiaPhuongKHPPAC_30_v2
Chuong_trinh_cua_khoa_PPAC_va_truc_thoi_khoa_tung_kinh_2018
thoi khoa giang lop 1A
thoi khoa giang lop 1B
Thongke_180724
Ban tin ngan so 3 ve Khoa Tu Hoc Phat Phap Au chau Ky thu 30 tai Duc tu ngay 23-7 den 01-08.2018

 

Xem (4587)