» » Chương Trình Phật Sự năm 2019

Chương Trình Phật Sự năm 2019

Tháng 1 năm 2019

14.-22.01.2019 (T2 đến T3): An Cư Kiết Đông tại Chùa Khánh Anh Évry, Pháp
25.-26.01.2019 (T6 và T7): HT Phương Trượng Phật sự tại chùa Đôn Hậu, Trondheim, Na Uy
27.1.2019 (CN) HT Phương Trượng dự Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi tại chùa Viên Ý, Ý Đại Lợi.

Tháng 2 năm 2019

02.02.2019 (T7): Tết tại Bremen (HT. Phương Trượng)
04.02.2019 (T2, 30 tháng chạp): Đón giao thừa Tết “Kỷ Hợi” tại Chùa Viên Giác Hannover
20:00 giờ: Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Kỷ Hợi
24:00 giờ: đón Giao Thừa, phát lộc, xin xăm…
05.02.2019 (T3): Mồng một Tết: 05:45 giờ: Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
Từ sáng đến tối suốt ngày tại Chùa phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…
06.02.2019 (T4): Mồng hai Tết: Phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…
07.02.2019 (T5): Mồng ba Tết: 06:00 – 17:00 giờ trì tụng trọn Bộ Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
09.02.2019 (T7): Tết tại Mannheim (HT. Phương Trượng)
10.02.2019 (CN): Tết tại Saarbrücken (HT. Phương Trượng)
12.-19.02.2019: Tụng Kinh Dược Sư cầu an và đốt 1.080 ngọn đèn trí tuệ (mỗi tối lúc 20:00 giờ)
17.02.2019 (CN): Tết tại Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng)
Rằm tháng giêng tại chùa Viên Giác Hannover
19.02.2019 (T3): Rằm tháng giêng chánh lễ
23.02.2019 (T7): Tết tại Stuttgart (HT. Phương Trượng)
24.02.2019 (CN): Tết tại St. Ingelfingen (HT. Phương Trượng)

Tháng 3 năm 2019

01.-03.03.2019 (T6 đến CN): Phật sự tại Chùa Tam Bảo, Na Uy (HT. Phương Trượng)
08.03.2019 (T6): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Quang Minh, Esjberg, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
09.03.2019 (T7): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
10.03.2019 (CN): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Liễu Quán, Kopenhagen, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
15.03.2019 (T6): Lễ Phật đầu năm tại Jorring, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
16.03.2019 (T7): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Quảng Hương, Aarhus, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
17.03.2019 (CNt): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Vạn Hạnh, Odense, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
18.-24.03.2019 (T2 đến CN): Phật thất Tịnh Độ tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Giới).
23.-24.03.2019 (T7 và CN): Phật sự tại Chùa Viên Minh, Thụy Sĩ (HT. Phương Trượng)
30.-31.03.2019 (T7 và CN): Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới tại Aschaffenburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)

Tháng 4 năm 2019

06.-07.04.2019 (T7 và CN): Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới tại Oldenwald (ĐĐ. Hạnh Giới)
13.-14.04.2019 (T7 và CN): Khánh Thành chùa Minh Giác ở Úc (HT. Phương Trượng)
13.-14.04.2019 (T7 và CN): Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới tại Bielefeld (ĐĐ. Hạnh Bổn)
19.-22.04.2019 (T6 đến T2): Khóa Giáo Lý kỳ 22 của GÐPTVN Ðức Quốc tại Chùa Viên Giác
27.-28.04.2019 (T7 và CN): Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới tại Mannheim (ĐĐ. Hạnh Bổn)

Tháng 5 năm 2019

01.05.2019 (T4 – Lễ lao động): Du ngoạn với Chi Hội Phật tử Hannover và GĐPT Tâm Minh
05.05.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Thành, Koblenz (ĐĐ. Hạnh Giới)
05.05.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Bổn)
12.05.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan (HT. Phương Trượng)
17.-19.05.2019 (T6 đến CN): Lễ Phật Ðản tại Chùa Viên Giác, Hannover
20.05.2019 (T2): Chúng Viên Giác nhập hạ an cư
26.05.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT. Phương Trượng)
30.05-02.06.2019 (T5 đến CN): Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN Đức Quốc

Tháng 6 năm 2019

01.-02.06.2019 (T7 và CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (ĐĐ. Hạnh Giới)
Khóa Tu Học Phật Pháp của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Đôn Hậu Na Uy và chùa Phật Quang tại Thụy Điển (HT. Phương Trượng và Phái Đoàn)
07.-09.06.2019 (T6 đến CN) Phật thất và lễ Phật Đản tại Chùa Quán Thế Âm (HT Phương Trượng và chư Tôn Đức)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Quán Thế Âm Đan Mạch và chùa Liên Tâm Phần Lan

08.-09.06.2019 (T7 và CN): Phật thất tại Chùa Bảo Đức (ĐĐ. Hạnh Giới)
15.06.2019 (T7): Fête du Bouddha tại Strasburg (HT. Phương Trượng)
16.06.2019 (CN) Lễ Phật Đản tại Chùa Phổ Hiền, Strasburg, Pháp (HT. Phương Trượng)
14.-16.6.2019 (T6-CN) Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Khánh Anh Evry, Pháp
15.06.2019 (T7): Lễ Phật Đản tại NPĐ Viên Âm, Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Giới)
16.06.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Quang, Tübbingen (ĐĐ. Hạnh Giới)
21.-23.06.2019 (T6 đến CN) Phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Linh Thứu, Berlin
23.06.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. HạnhBổn)
27.06.2019 (T5): Hội Thảo, Thuyết trình, Họp Chi Bộ Bộ Đức Quốc tại Chùa Viên Giác, Hannover, Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Chi Bộ PGVN Đức Quốc và 40 năm xuất bản báo Viên Giác.
28.06.2019 (T6): Lễ Chúc Thọ, văn nghệ
29.06.2019 (T7): Đại Giới Đàn, Chẩn Tế
30.06 2019(CN): Tấn Phong, cúng dường trai Tăng, Chúc Thọ Phật Tử, Huân Tăng
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Viên Giác Hannover

Tháng 7 năm 2019

(Khóa Tu Gieo Duyên &Tu Miên Mật đầu tháng 7 tạm nghỉ một năm).
13.-14.07.2019 (T7 và CN): Khóa Phật Pháp Thanh Thiếu Niên tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Giới)
13.-15.07.2019 (T7đến T2): TBQTG tại Chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc (HT. Phương Trượng)
22.07.-31.07.2019 (T2 đến T4): Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 tại Bỉ (xem chương trình)

Tháng 8 năm 2019

04.08.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
11.08.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (HT. Phương Trượng&ĐĐ Hạnh Bổn)
11.08.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Linh Thứu, Berlin (ĐĐ. Hạnh Giới)
16.-18.08.2019 (T6 đến CN): Đại Lễ Vu Lan và Lễ Hội Quan Âm tại Chùa Viên Giác, Mãn hạ Tự Tứ
23.-25.08.2019 (T6 đến CN) Khánh Thành Chùa Đôn Hậu, Na Uy (HT. Phương Trượng và chư Tăng)
31.08.2019 (T7) Lễ Vu Lan tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan (HT. Phương Trượng)

 Tháng 9 năm 2019

01.09.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
31.8 đến 1.9.2019 Thọ Bát Quan Trai tại Chi Hội Stuttgart (ĐĐ. Hạnh Bổn)
08.09.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Thành (HT. Phương Trượng & ĐĐ Hạnh Bổn)
14.09.2019 (T7): Lễ Vu Lan tại Viên Âm, Nürnberg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
15.09.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Viên Quang, Reutlingen (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
22.09.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
23.-29.09.2019 (T2-CN): Phật Thất Tịnh Độ, Chùa Bảo Quang, Hamburg (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Giới)

Tháng 10 năm 2019

03.10.2019 (T5): Huân tu tại Bremen (ĐĐ. Hạnh Giới)
06.10.2019 (CN): Huân tu tại Münster (ĐĐ. Hạnh Định)
12.-13.10.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Chùa Kim Quang, Pháp (HT Phương Trượng)
12.-13-10.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Wiesbaden (ĐĐ. Hạnh Định)
18.-20.10.2019 (T6 đến CN): Chùa Khánh Anh, Évry Pháp (HT. Phương Trượng)
19.-20.10.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Bad Kreuznach (ĐĐ. Hạnh Định)
26.- 27.10.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Định).

Tháng 11 năm 2019

02.-03.11.2019 (T7và CN): Lễ TBQTG tại Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
09.-10.11.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại chùa Quảng Đức, Toulouse, Pháp (HT. Phương Trượng)
09.-10.11.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Karlsruhe (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
16.-17.11.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Aurich (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
15.-17.11.2019(T6-CN) : Lễ TBQTG tại chùa Khánh Anh Bageux, Pháp (HT. Phương Trượng)
23.-24.11.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Wilhelmshaven (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
29.11.-01.12.2019 (T6 đến CN):Lễ TBQTG tại Đạo Tràng Liên Hoa, München (ĐĐ. Hạnh Giới)

Tháng 12 năm 2019

07.-08.12.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Định)
09.-19.12.2019 (T2 đến T5): HT Phương Trượng đi Phật sự tại Nga
21.-22.12.2019 (T7 đến CN): Lễ TBQTGtại Chùa Vạn Hạnh, Nantes, Pháp (HT Phương Trượng)
25.12.2019 (T4): Lễ Giỗ Tổ Chúc Thánh và Hiệp Kỵ chư Hương Linh thờ tại Chùa Viên Giác.
25.-31.12.2019 (T4 đến T2): Khóa Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác.

Buddhistisches Aktivitäten-Programm 2019

Januar 2019

14.-22.01.2019 (Mo. bis Di.): Winter-Retreat in Pagode Khánh Anh Évry, Frankreich
25.-26.01.2019 (Fr. und Sa.): Pagode Đôn Hậu, in Trondheim, Norwegen (Hochehrwürdiger (HE) Gründer-Abt)
27.1.2019 (So.): Neujahr-Fest „Kỷ Hợi“ (Jahr des Schweins) Pagode Viên Ý, Italien (HE Gründer-Abt)

Februar 2019

02.02.2019 (Sa.): Neujahr-Fest in Bremen (HE Gründer-Abt)
04.02.2019 (Mo.): Feierlicher Empfang des neuen Jahrs “Kỷ Hợi” in Pagode Viên Giác Hannover
20:00: Jahresende-Unheilsam-Bekenntnis Ritual und musikal. Darbietung zum Neujahr
24:00: Feierlicher Neujahr-Empfang (Silvester ins Jahr des Schweins) und weitere
Veranstaltungen zum Neujahr-Fest
05.02.2019 (Di.): Erster Tag des neuen Jahrs
05:45: Sitz-Meditation und Rezitation des Suramgama Dharanis
Ganztagsveranstaltung: Buddha verehrend, Glückstüte aushändigend…
06.02.2019 (Mi.): Zweiter Tag des neuen Jahrs – wie am Vortag
07.02.2019 (Do.): Dritter Tag des neuen Jahrs
06:00 – 17:00: Rezitation des „Lotos“ Sutras
09.02.2019 (Sa.): Neujahr-Fest in Mannheim (HE Gründer-Abt)
10.02.2019 (So.): Neujahr-Fest in Saarbrücken (HE Gründer-Abt)
12.-19.02.2019: 20:00 Rezitation des Medizin-Buddhas und Anzünden 1.080 Weisheits-Kerzen
17.02.2019 (So.): * Neujahr-Fest in Viên Đức, Ravensburg (HE Gründer-Abt)
* Erster Vollmond-Fest des neuen Jahrs in Viên Giác Hannover
19.02.2019 (Di.): Hauptzeremonie des Ersten Vollmond-Festes in Pagode Viên Giác
23.02.2019 (Sa.) Neujahr-Fest in Stuttgart ((HE Gründer-Abt)
24.02.2019 (So.): Neujahr-Fest in St. Ingelfingen (HE Gründer-Abt)

März 2019

01.-03.03.2019 (Fr.bis So.): Pagode Tam Bảo, Norwegen (HE Gründer-Abt)
08.03.2019 (Fr.): Buddh. Neujahr in Pagode Quang Minh, Esjberg, Dänemark (HE Gründer-Abt)
09.03.2019 (Sa.): Buddh. Neujahr in Pagode Quan Âm, Odense, Dänemark (HE Gründer-Abt)
10.03.2019 (So.): Buddh. Neujahr in Pagode Liễu Quán, Kopenhagen, Dänemark (HE Gründer-Abt)
15.03.2019 (Fr.): Buddh. Neujahr in Jorring, Dänemark (HE Gründer-Abt)
16.03.2019 (Sa.): Buddh. Neujahr in Pagode Quảng Hương, Aarhus, Dänemark (HE Gründer-Abt)
17.03.2019 (So.): Buddh. Neujahr in Pagode Vạn Hạnh, Odense, Dänemark (HE Gründer-Abt)
18.-24.03.2019 (Mo.bis So.): Siebentätiges SUKHAVATI-Praxis in Pagode Linh Thứu, Berlin
(HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạnh Giới)
23.-24.03.2019 (Sa. und So.): Pagode Viên Minh, Schweiz ((HE Gründer-Abt)
30.-31.03.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Aschaffenburg (HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạnh Bổn)

April 2019

06.-07.04.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Oldenwald (Ehrw. Hạnh Giới)
13.-14.04.2019 (Sa. und So.): Einweihungszeremonie der Pagode Minh Giác in Australien (HE Gründer-Abt)
13.-14.04.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Bielefeld (Erhw. Hạnh Bổn)
19.-21.04.2019 (Fr. bis Mo.): Buddhalehre Seminar für Buddh. Jugendverband Deutschland in Pagode Viên Giác
27.-28.04.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Mannheim (Ehrw. Hạnh Bổn)

Mai 2019

01.05.2019 (Mi.): Ausflug mit VBVF Ortsvereien in Hannover und Buddh. Jugend-Ortsverein Tâm Minh
05.05.2019 (So.): VESAK-Fest in Pagode Bảo Thành, Koblenz (Ehrw. Hạnh Giới)
05.05.2019 (So.): VESAK-Fest in Pagode Bảo Đức, Oberhausen (Ehrw. Hạnh Bổn)
12.05.2019 (So.): VESAK-Fest in Pagode Vạn Hạnh, Holland (HE Gründer-Abt)
17.-19.05.2019 (Fr. bis So.): VESAK-Fest in Pagode Viên Giác, Hannover
20.05.2019 (Mo.): Beginn des dreimonatige Sommer-Retreats von Sangha Viên Giác
26.05.2019 (So.): VESAK-Fest in Pagode Linh Thứu, Berlin (HE Gründer-Abt)
30.05-02.06.2019 (Do. bis So.): Buddhalehre Seminar der VBVF Deutschland

Juni 2019

01.-02.06.2019 (Sa. und So.): *VESAK-Fest in Pagode Bảo Quang, Hamburg (Ehrw. Hạnh Giới)
* Buddhalehre von Europäisch-amerikanischen Sangha-Delegation in Pagode
Đôn Hậu, Norwegen und Phật Quang, Schweiz (HE Gründer-Abt und Delegierte)
07.-09.06.2019 (Fr. bis So.): * Siebentätiges SUKHAVATI-Praxis und VESAK-Fest in Pagode Quán Thế Âm
(HE Gründer-Abt und Ehwürdige)
* Europäisch-amerikanische Sangha-Delegation in Pagode Quán Thế Âm und
Liên Tâm in Finnland
08.-09.06.2019 (Sa. und So.): Siebentätiges SUKHAVATI-Praxis in Pagode Bảo Đức, Oberhausen (Ehrw.. Hạnh Giới)
15.06.2019 (Sa.): „Fête du Bouddha“ in Strasburg (HE Gründer-Abt)
16.06.2019 (So.): VESAK-Fest in Pagode Phổ Hiền, Strasburg, Frankreich (HE Gründer-Abt)
14.-16.6.2019 (Fr. bis So.): Europäisch-amerikanische Sangha-Delegation in Pagode Khánh Anh Évry,
Frankreich
15.06.2019 (Sa.): VESAK-Fest in Buddha-Andachtstätte Viên Âm, Nürnberg (Ehrw. Hạnh Giới)
16.06.2019 (So.): VESAK-Fest in Pagode Viên Quang, Tübbingen (Ehrw. Hạnh Giới)
21.-23.06.2019 (Fr. bis So.): Europäisch-amerikanische Sangha-Delegation in Pagode Linh Thứu, Berlin
23.06.2019 (So): VESAK-Fest in Kloster Viên Đức, Ravensburg (HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạnh Bổn)
27.06.2019 (Do.): Forum, Vorträge, Sitzung der CVBK Deutschland in Pagode Viên Giác und 40.iges
Jubiläum der Gründung der CVBK und Veröffentlichung des Magazins Viên Giác
28.06.2019 (Fr.): Langesleben-Gratulations-Ritual mit musikalischer Begeleitung
29.06.2019 (Sa.): Groß-Ordinatuion-Zeremonie, Groß-DANA-Ritual
30.06 2019(So.): Weihungs-Zeremonie, Dana an Sangha, Langesleben-Gratulation an Buddhisten,
Begrüßung der Europäisch-amerikanischen Sangha-Delegation.

Juli 2019

Die traditionelle Praxis zum Kenenlernen des Sangha-Lebens
vom 01.-10.7.2019 wird in diesem Jahr vorläufig nicht stattfinden!!!
13.-14.07.2019 (Sa. und So.): „Buddhalehre für Jugendliche“ in Pagode Bảo Đức, Oberhausen (Ehrw. Hạnh Giới)
13.-15.07.2019 (Sa. bis Mo.): ATHANGA-Praxis in Pagode Từ Đàm, Birmingham, Endland (HE Gründer-Abt)
22.-31.07.2019 (Mo. bis Mi.): Die 31. Europäische Praxis der Buddhalehre (Veranstaltungsort noch offen!!!)

August 2019

04.08.2019 (So.): ULLAMBANA-Fest in Pagode Bảo Đức, Oberhausen
(HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạn Bổn)
11.08.2019 (So.): ULLAMBANA-Fest in Pagode Bảo Quang, Hamburg
(HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạn Bổn)
11.08.2019 (So.): ULLAMBANA-Fest in Pagode Linh Thứu, Berlin (Ehrw. Hạnh Giới)
16.-18.08.2019 (Fr. bis So.): * ULLAMBANA-Fest und AVALOKITESVARA-Festival in Pagode Viên Giác
* Ende des dreimonatigen Sommer-Retreats von Sangha Viên Giác
23.-25.08.2019 (Fr. bis So.): Einweihung der Pagode Đôn Hậu, Norwegen (HE Gründer-Abt und Sangha)
31.08.2019 (Sa.): ULLAMBANA-Fest in Pagode Liên Tâm, Finnland (HE Gründer-Abt)

September 2019

01.09.2019 (So.): ULLAMBANA-Fest in Pagode Quan Âm, Odense, Dänemark (HE Gründer-Abt)
31.8 bis 1.9.2019: ATHANGA-Praxis für Ortsverein VBVF in Stuttgart (Ehrw. Hạnh Bổn)
08.09.2019 (So.): ULLAMBANA-Fest in Pagode Bảo Thành (HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạnh Bổn)
14.09.2019 (Sa.): ULLAMBANA-Fest in Viên Âm, Nürnberg (HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạnh Bổn)
15.09.2019 (So.): ULLAMBANA-Fest in Pagode Viên Quang, Reutlingen
(HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạnh Bổn)
22.09.2019 (So.): ULLAMBANA-Fest in Kloster Viên Đức, Ravensburg
(HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạnh Bổn)
23.-29.09.2019 (Mo. bis So.): Siebentätige SUKHAVATI-Praxis in Pagode Bảo Quang, Hamburg
(HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạnh Giới)

Oktober 2019

03.10.2019 (Do.): Intensive Praxis in Bremen (Ehrw. Hạnh Giới)
06.10.2019 (So.): Intensive Praxis in Münster (Ehrw. Hạnh Định)
12.-13.10.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Pagode Kim Quang, Frankreich (HE Gründer-Abt)
12.-13-10.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in tại Wiesbaden (Ehrw. Hạnh Định)
18.-20.10.2019 (Fr. bis So.): Pagode Khánh Anh, Évry, Frankreich, (HE Gründer-Abt)
19.-20.10.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Bad Kreuznach (Ehrw. Hạnh Định)
26.- 27.10.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Pagode Bảo Đức, Oberhausen
(HE Gründer-Abt und Ehrw. Hạnh Định).

November 2019

02.-03.11.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Nürnberg (Ehrw. Hạnh Định und Hạnh Bổn)
09.-10.11.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Pagode Quảng Đức, Toulouse, Frankreich (HE Gründer-Abt)
09.-10.11.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Karlsruhe (Ehrw. Hạnh Định und Hạnh Bổn)
16.-17.11.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Aurich (Ehrw. Hạnh Định und Hạnh Bổn)
15.-17.11.2019 (Fr. bis So.): ATHANGA-Praxis in Pagode Khánh Anh Bageux, Frankreich (HE Gründer-Abt)
23.-24.11.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Wilhelmshaven (Ehrw. Hạnh Định und Hạnh Bổn)
29.11.-01.12.2019 (Fr. bis So.): ATHANGA-Praxis in Praxisstätte Liên Hoa, München (Ehrw. Hạnh Giới)

Dezember 2019

07.-08.12.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Pagode Linh Thứu, Berlin (HE Gründer-Abt, Ehrw. Hạnh Định)
09.-19.12.2019 (Mo. bis Do.): Buddhistische Aktivitäten vom HE Gründer-Abt in Russland
21.-22.12.2019 (Sa. und So.): ATHANGA-Praxis in Pagode Vạn Hạnh, Nantes, Frankreich (HE Gründer-Abt)
25.12.2019 (Mi.): Gedenksritual an CHÚC THÁNHs Patriarchen und an die Verstorbenen,
die in Pagode Viên Giác gedenkt wurden
25.-31.12.2019 (Mi. bis Mo.): SUKHAVATI-Praxis in Pagode Viên Giác

Xem (13127)