» » Chương Trình Phật Sự năm 2019

Chương Trình Phật Sự năm 2019

Tháng 1 năm 2019

14.-22.01.2019 (T2 đến T3): An Cư Kiết Đông tại Chùa Khánh Anh Évry, Pháp
25.-26.01.2019 (T6 và T7): HT Phương Trượng Phật sự tại chùa Đôn Hậu, Trondheim, Na Uy
27.1.2019 (CN) HT Phương Trượng dự Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi tại chùa Viên Ý, Ý Đại Lợi.

Tháng 2 năm 2019

02.02.2019 (T7): Tết tại Bremen (HT. Phương Trượng)
04.02.2019 (T2, 30 tháng chạp): Đón giao thừa Tết “Kỷ Hợi” tại Chùa Viên Giác Hannover
20:00 giờ: Sám Hối Tất Niên và văn nghệ mừng Tết Kỷ Hợi
24:00 giờ: đón Giao Thừa, phát lộc, xin xăm…
05.02.2019 (T3): Mồng một Tết: 05:45 giờ: Tọa thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm.
Từ sáng đến tối suốt ngày tại Chùa phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…
06.02.2019 (T4): Mồng hai Tết: Phát lộc lì xì, xin xăm, lễ Phật v.v…
07.02.2019 (T5): Mồng ba Tết: 06:00 – 17:00 giờ trì tụng trọn Bộ Ðại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
09.02.2019 (T7): Tết tại Mannheim (HT. Phương Trượng)
10.02.2019 (CN): Tết tại Saarbrücken (HT. Phương Trượng)
12.-19.02.2019: Tụng Kinh Dược Sư cầu an và đốt 1.080 ngọn đèn trí tuệ (mỗi tối lúc 20:00 giờ)
17.02.2019 (CN): Tết tại Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng)
Rằm tháng giêng tại chùa Viên Giác Hannover
19.02.2019 (T3): Rằm tháng giêng chánh lễ
23.02.2019 (T7): Tết tại Stuttgart (HT. Phương Trượng)
24.02.2019 (CN): Tết tại St. Ingelfingen (HT. Phương Trượng)

Tháng 3 năm 2019

01.-03.03.2019 (T6 đến CN): Phật sự tại Chùa Tam Bảo, Na Uy (HT. Phương Trượng)
08.03.2019 (T6): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Quang Minh, Esjberg, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
09.03.2019 (T7): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
10.03.2019 (CN): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Liễu Quán, Kopenhagen, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
15.03.2019 (T6): Lễ Phật đầu năm tại Jorring, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
16.03.2019 (T7): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Quảng Hương, Aarhus, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
17.03.2019 (CNt): Lễ Phật đầu năm tại Chùa Vạn Hạnh, Odense, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
18.-24.03.2019 (T2 đến CN): Phật thất Tịnh Độ tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Giới).
23.-24.03.2019 (T7 và CN): Phật sự tại Chùa Viên Minh, Thụy Sĩ (HT. Phương Trượng)
30.-31.03.2019 (T7 và CN): Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới tại Aschaffenburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)

Tháng 4 năm 2019

06.-07.04.2019 (T7 và CN): Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới tại Oldenwald (ĐĐ. Hạnh Giới)
13.-14.04.2019 (T7 và CN): Khánh Thành chùa Minh Giác ở Úc (HT. Phương Trượng)
13.-14.04.2019 (T7 và CN): Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới tại Bielefeld (ĐĐ. Hạnh Bổn)
19.-22.04.2019 (T6 đến T2): Khóa Giáo Lý kỳ 22 của GÐPTVN Ðức Quốc tại Chùa Viên Giác
27.-28.04.2019 (T7 và CN): Lễ Thọ Bát Quan Trai Giới tại Mannheim (ĐĐ. Hạnh Bổn)

Tháng 5 năm 2019

01.05.2019 (T4 – Lễ lao động): Du ngoạn với Chi Hội Phật tử Hannover và GĐPT Tâm Minh
05.05.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Thành, Koblenz (ĐĐ. Hạnh Giới)
05.05.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Bổn)
12.05.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan (HT. Phương Trượng)
17.-19.05.2019 (T6 đến CN): Lễ Phật Ðản tại Chùa Viên Giác, Hannover
20.05.2019 (T2): Chúng Viên Giác nhập hạ an cư
26.05.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT. Phương Trượng)
30.05-02.06.2019 (T5 đến CN): Khóa Giáo Lý Hội Phật Tử VNTN Đức Quốc

Tháng 6 năm 2019

01.-02.06.2019 (T7 và CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (ĐĐ. Hạnh Giới)
Khóa Tu Học Phật Pháp của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Đôn Hậu Na Uy và chùa Phật Quang tại Thụy Điển (HT. Phương Trượng và Phái Đoàn)
07.-09.06.2019 (T6 đến CN) Phật thất và lễ Phật Đản tại Chùa Quán Thế Âm (HT Phương Trượng và chư Tôn Đức)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Quán Thế Âm Đan Mạch và chùa Liên Tâm Phần Lan

08.-09.06.2019 (T7 và CN): Phật thất tại Chùa Bảo Đức (ĐĐ. Hạnh Giới)
15.06.2019 (T7): Fête du Bouddha tại Strasburg (HT. Phương Trượng)
16.06.2019 (CN) Lễ Phật Đản tại Chùa Phổ Hiền, Strasburg, Pháp (HT. Phương Trượng)
14.-16.6.2019 (T6-CN) Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Khánh Anh Evry, Pháp
15.06.2019 (T7): Lễ Phật Đản tại NPĐ Viên Âm, Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Giới)
16.06.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Quang, Tübbingen (ĐĐ. Hạnh Giới)
21.-23.06.2019 (T6 đến CN) Phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Linh Thứu, Berlin
23.06.2019 (CN): Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. HạnhBổn)
27.06.2019 (T5): Hội Thảo, Thuyết trình, Họp Chi Bộ Bộ Đức Quốc tại Chùa Viên Giác, Hannover, Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập Chi Bộ PGVN Đức Quốc và 40 năm xuất bản báo Viên Giác.
28.06.2019 (T6): Lễ Chúc Thọ, văn nghệ
29.06.2019 (T7): Đại Giới Đàn, Chẩn Tế
30.06 2019(CN): Tấn Phong, cúng dường trai Tăng, Chúc Thọ Phật Tử, Huân Tăng
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ tại chùa Viên Giác Hannover

Tháng 7 năm 2019

(Khóa Tu Gieo Duyên &Tu Miên Mật đầu tháng 7 tạm nghỉ một năm).
13.-14.07.2019 (T7 và CN): Khóa Phật Pháp Thanh Thiếu Niên tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (ĐĐ. Hạnh Giới)
13.-15.07.2019 (T7đến T2): TBQTG tại Chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc (HT. Phương Trượng)
22.07.-31.07.2019 (T2 đến T4): Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 tại Bỉ (xem chương trình)

Tháng 8 năm 2019

04.08.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
11.08.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Quang, Hamburg (HT. Phương Trượng&ĐĐ Hạnh Bổn)
11.08.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Linh Thứu, Berlin (ĐĐ. Hạnh Giới)
16.-18.08.2019 (T6 đến CN): Đại Lễ Vu Lan và Lễ Hội Quan Âm tại Chùa Viên Giác, Mãn hạ Tự Tứ
23.-25.08.2019 (T6 đến CN) Khánh Thành Chùa Đôn Hậu, Na Uy (HT. Phương Trượng và chư Tăng)
31.08.2019 (T7) Lễ Vu Lan tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan (HT. Phương Trượng)

 Tháng 9 năm 2019

01.09.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Quan Âm, Odense, Đan Mạch (HT. Phương Trượng)
31.8 đến 1.9.2019 Thọ Bát Quan Trai tại Chi Hội Stuttgart (ĐĐ. Hạnh Bổn)
08.09.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Chùa Bảo Thành (HT. Phương Trượng & ĐĐ Hạnh Bổn)
14.09.2019 (T7): Lễ Vu Lan tại Viên Âm, Nürnberg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
15.09.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Viên Quang, Reutlingen (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
22.09.2019 (CN): Lễ Vu Lan tại Tu Viện Viên Đức, Ravensburg (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Bổn)
23.-29.09.2019 (T2-CN): Phật Thất Tịnh Độ, Chùa Bảo Quang, Hamburg (HT. Phương Trượng, ĐĐ. Hạnh Giới)

Tháng 10 năm 2019

03.10.2019 (T5): Huân tu tại Bremen (ĐĐ. Hạnh Giới)
06.10.2019 (CN): Huân tu tại Münster (ĐĐ. Hạnh Định)
12.-13.10.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Chùa Kim Quang, Pháp (HT Phương Trượng)
12.-13-10.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Wiesbaden (ĐĐ. Hạnh Định)
18.-20.10.2019 (T6 đến CN): Chùa Khánh Anh, Évry Pháp (HT. Phương Trượng)
19.-20.10.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Bad Kreuznach (ĐĐ. Hạnh Định)
26.- 27.10.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Chùa Bảo Đức, Oberhausen (HT. Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Định).

Tháng 11 năm 2019

02.-03.11.2019 (T7và CN): Lễ TBQTG tại Nürnberg (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
09.-10.11.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại chùa Quảng Đức, Toulouse, Pháp (HT. Phương Trượng)
09.-10.11.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Karlsruhe (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
16.-17.11.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Aurich (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
15.-17.11.2019(T6-CN) : Lễ TBQTG tại chùa Khánh Anh Bageux, Pháp (HT. Phương Trượng)
23.-24.11.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Wilhelmshaven (ĐĐ. Hạnh Định & ĐĐ. Hạnh Bổn)
29.11.-01.12.2019 (T6 đến CN):Lễ TBQTG tại Đạo Tràng Liên Hoa, München (ĐĐ. Hạnh Giới)

Tháng 12 năm 2019

07.-08.12.2019 (T7 và CN): Lễ TBQTG tại Chùa Linh Thứu, Berlin (HT Phương Trượng & ĐĐ. Hạnh Định)
09.-19.12.2019 (T2 đến T5): HT Phương Trượng đi Phật sự tại Nga
21.-22.12.2019 (T7 đến CN): Lễ TBQTGtại Chùa Vạn Hạnh, Nantes, Pháp (HT Phương Trượng)
25.12.2019 (T4): Lễ Giỗ Tổ Chúc Thánh và Hiệp Kỵ chư Hương Linh thờ tại Chùa Viên Giác.
25.-31.12.2019 (T4 đến T2): Khóa Huân Tu Tịnh Độ tại Chùa Viên Giác.

Xem (13446)