» » Áo Lam đến Moscow

Áo Lam đến Moscow

Xem (328)

Ao-Lam-den-Moscow-i

Tải xuống:
“Chúng ta là hương, gió mang đi ngàn phương
Nguyện đem gieo rắc khắp nơi ánh vàng“…
Áo Lam đến Moscow (tác giả Nguyên Hoằng)

Xem (328)

Follow Thích Hạnh Luận:

Tăng sĩ Phật Giáo, Tỳ Kheo Bồ Tát Giới

Phụ trách trang nhà Chùa Viên Giác.
Latest posts from