Home » Hội PTVNTN » Tăng Nhân Đất Quảng » Quảng Nam Địa Linh Nhân Kiệt

Quảng Nam Địa Linh Nhân Kiệt

Đất Quảng Nam địa linh sinh nhân kiệt
Hoa đơm cành nước biếc kết non xanh
Cõi trăm năm nay hội tụ duyên lành
Nẽo dương thế rạng danh người con Phật.

Sớm nhận thấy lẽ đời không chân thật
Lìa tuổi thơ người cất bước đi tu
Xứ Phù Tang đường diệu vợi đông du
Tìm chánh pháp vô ưu trau dồi hạnh

Đường tiếp bước người rời xa lập chánh
Hướng trời Âu huệ hạnh mở từ bi
Lập Phật đường Viên Giác để hành trì
Công đức lớn pháp danh ghi Hòa Thượng

Hoằng pháp lợi sinh bốn phương tám hướng
Giáo lý Phật Đà thịnh vượng năm châu
Từ Hoa Kỳ và khắp nẽo trời Âu
Sang Nước Úc bàn sâu về việc đạo

Tu Viện Quảng Đức hợp tác khởi đầu
Thích Nguyên Tạng cùng nhau hợp dịch
Hai bộ sách :
– Chết An Lạc,Tái Sinh Hoan Hỷ
– Thiền Quán về Sống & Chết –
Thật vô cùng hữu ích

Đây là những kỳ tích đáng tôn danh
Tiếp theo hai mươi dịch phẩm lưu hành
Đem phật học rạng danh khắp châu bể

Bảy mươi năm độ đời trụ thế
Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển
Hậu Thế Mãi lưu Danh.

Nam Mô A Di Đà Phật
Sài Gòn 12-5-2018
Đệ tử Quảng Pháp Ngôn
Nguyễn Văn Tiến

TÔI ĐÃ ĐƯỢC NGHE NHƯ THẾ NÀY

Tôi đã được nghe như thế này:
1978 tại nơi đây
Một vị chân tăng đã xuất hiện
Phật giáo Việt Nam rạng trời Tây.

Vị ấy từ bi và trí tuệ,
Bôn ba du học Á sang Âu
Cống hiến tài năng cho đại chúng,
Ngày xưa và mãi đến ngày sau.

Hoằng pháp độ sinh chí nguyện xưa
Xây chùa, đúc tượng thuở ban sơ
Gian nan, khổ nhọc nào ai biết
Đức độ tài năng đáng tôn thờ.

Là cây đại thụ trên xứ người:
Phát triển mầm non tạo tăng tài,
Ủng hộ tinh hoa văn hóa Việt
Trì giới tinh nghiêm mấy ai?

Thị phi, nhân ngã vẫn chẳng màng
Tiếng tăm tai tiếng người đều mang.
Dốc sức chuyên tâm tu tịnh hạnh.
Từ bi hỷ xả thắng xan tham.

Dùng từ chẳng thể diễn hết tâm.
Công ơn thầy cả rộng mênh mông.
Thầy là đuốc sáng xua tăm tối,
Lời Pháp thầy cao xóa mê lầm.

70 năm tuổi cõi ta bà.
Trăm tuổi Tây Phương sẽ là nhà.
Sen nở đón chào Ngôi thượng phẩm.
Bởi người biết tự giác, giác tha.

Thi Thi Hồng Ngọc

Xem (1894)