» » Bài Giảng Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 15 (18 – 21.5.2018)

Bài Giảng Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ thứ 15 (18 – 21.5.2018)

Mục Hội PTVNTN
Khai Thị (HT Thích Quảng Bình)
Thắng Man Phu Nhân 1 (TT Hoằng Khai)
Thắng Man Phu Nhân 2 (TT Hoằng Khai)
Hành Trì Phật Tri Kiến (ĐĐ Thích Hạnh Giới)
Ý Nghĩa Tam Bảo (ĐĐ Thích Hạnh Hòa)
Tâm ở đâu? (TT Thích Minh Định)
Ngũ Giới (TT Thích Minh Định)
Phật Pháp Vấn Đáp (Chư Giảng Sư)

Tải bài giảng theo link :

Xem (1593)