Home » Gia Đình Phật Tử » Khóa Tu Học GĐPTVN tại Đức quốc – ngày thứ 2 (31.03.2018)

Khóa Tu Học GĐPTVN tại Đức quốc – ngày thứ 2 (31.03.2018)

Khóa tu học truyền thống GDDPT Đức quốc bước sang ngày thứ hai. Số học viên ghi danh đã lên 337. Các giờ ăn, học viên ngồi chật hội trường, nhưng nhờ áp dụng ăn trong Chánh Niệm, nên không khí đạo tràng tu học được giữ gìn.

Bên cạnh các giờ học Phật Pháp, mỗi ngày ít nhất là 4 thời giảng, là những giờ tu tập như các thời công phu sáng, chiều, những buổi tu Tịnh Độ (lễ Hoa đăng)

Trong những giờ sinh hoạt, các đội có các sinh hoạt tự trị để tạo sinh khí và kết Tình Lam. Các chủ đề sinh hoạt đều xoay quanh chủ đề của khóa học là “Con về nương tựa Tam Bảo”

Đặc biệt các học viên trẻ có chương trình thi học thuộc kinh có thưởng, năm nay có 8 em Oanh Vũ đã học thuộc bài kệ Phát Nguyện Sám Hối (Sám Nguyện) và ghi danh thi. Thấy các em giỏi quá, ngành Thiếu và Thanh cũng muốn được thi, rồi phụ huynh và Huynh Trưởng cũng được khuyến khích lên trả bài. Không khí tùy hỷ trước sự tinh tấn tu học của bạn đạo, khiến các giờ thi trả bài không một chút căn thẳng, ngược lại rất vui.

Nhân những ngày Khóa tu học, có sự chứng minh của Chư Tôn Đức, có sự hiện diện chủ tọa của quý Htr. cấp Dũng Tấn, và trong không khi đạo tràng tu học, Ban Hướng Dẫn Đức thường tổ chức những buổi phát nguyện thọ cấp vào những dịp này. Cũng vậy, năm nay có lễ phát nguyện cho một Htr. thọ cấp Tập:

Sáng ngày 01.04.2018, chương trình ngày tu học thứ 3 được bắt đầu với phần Quy Y Tam Bảo, có gần 20 giới tử đã phát nguyện Con vè nương tựa Tam Bảo

Lam viên Âu Châu

Xem (1862)