Đại Tạng Kinh Chữ Việt

Toàn Bộ LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH (để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh … >>>

Những đoạn đường đã qua

Mỗi người trong chúng ta khi sinh ra trên cõi đời nầy đều phải trải qua nhiều giai đoạn của … >>>

Những bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời

Ai trong chúng ta cũng có nhiều khúc quanh quan trọng trong cuộc đời. Ít ai sinh ra mà được … >>>

Đạo Phật Cho Đời Sống

Westminster, CA 13/4/2018 – Nhân chuyến Phật sự nhiều ngày tại Bắc Mỹ, năm 2018, Hòa thượng Thích Như Điển, … >>>

Tu Viện Bồ Đề, Washington State (WA)

HT Thích Như Điển và Phái Đoàn giảng Pháp tại:Tu Viện Bồ Đề (Washington State 1/4/2018)Trụ Trì: Đại Đức Thích … >>>

Khóa Tu Học GĐPTVN tại Đức quốc – ngày thứ 2 (31.03.2018)

Khóa tu học truyền thống GDDPT Đức quốc bước sang ngày thứ hai. Số học viên ghi danh đã lên … >>>