Home » Hội PTVNTN » Tăng Nhân Đất Quảng » Pháp Bảo Mậu Tuất 2018

Pháp Bảo Mậu Tuất 2018

Điều Ngự Tử Tín Nghĩa

Đầu xuân nhận được cuốn Tập san
Cách nửa địa cầu thật ngút ngàn,
Trình bày nội dung cùng hình thức,
Vô cùng tuyệt hảo cách trang hoàng…
Đọc thơ Bảo Lạc hiệu Sông Thu,
Nhớ về xứ Quảng ý thâm sâu,
Còn đố hoa gì cùng thiên hạ,
Vô Can, Tuồng Diễn (*) theo ý thơ ?
Thế rồi Nguyên Tạng dịch tác phẩm,
Phật Giáo khắp truyền trong tương lai,
Lưu dấu Pháp âm In-tơ-nét (Internet),
Thập phương bá tánh thấm đượm vui…
Như Điển vui mừng trở lại Úc,
Với lời hoan hỷ một vị sư,
Chào mừng quan khách của Nguyên Tạng,
Khóa học đông vui, đúng khóa tu.
Kết thúc Bảo Lạc, Xuân đạo tình,
Tập san Pháp Bảo đúng tinh thần,
Đưa đời vào đạo theo dấu Phật,
Nguyện độ mọi loài thoát tử sinh.

Trọng xuân Mậu tuất, Feb. 20, 2018

PHÁP BẢO MẬU TUẤT 2018

Kính cảm hoạ bài: Pháp Bảo Mậu Tuất của Điều Ngự Tử Tín Nghĩa ( HT Thích Tín Nghĩa ). Kính cúng dường lên Ôn tác giả cùng quý Ôn Bảo Lạc, Ôn Như Điển và TT Nguyên Tạng.

Pháp Bảo đầu xuân tập sẻ san
Gởi gấm tình thương phước mây ngàn
Tập san phong phú qua hình thức
Tác phẩm nội dung thật rõ ràng .

Bảo Lạc thơ Thầy đượm chất Thu
Nhớ về cố quận khói sương mù
Hoạ đố vui cùng trong thiên hạ
Diệu lý nguồn thiền đẹp ý tu .

Nguyên Tạng ơn Thầy dịch thuật hay
Bát Nhã con thuyền hướng Như Lai
Duyên pháp chuyển qua Internet
Đại chúng mười phương thấm đạo Ngài (Đức Từ Tôn) .

Xứ Úc vui mừng đón vị sư
Pháp thí hoá duyên đạo huấn từ
Như Điển tình Thầy luôn rộng mở
Bá tánh đồng tu chuyển nghiệp dư.

Kết thúc tập san thuận đạo tình
Tâm Thầy Bảo Lạc thật chân tình
Rõ bước đường về nơi cửa Phật
Tử sinh chẳng động cội nguồn linh.

Dallas, 27-2-2018
Tánh Thiện

Đáp họa bài Pháp Bảo Xuân 2018

Mậu Tuất xuân nao mãn lật sang
Đạo tình pháp lữ ráng mây ngàn
Địa cầu chặt chội người đông đúc
Thế giới toàn cầu hóa rộn ràng
Tín Nghĩa người thơ nhại cảm thu
Quê hương đạo pháp giữa sa mù
Thơ thả đôi vần gieo góp ý
Đạo đời trọn vẹn bước đường tu.

Sydney, 1-3-2018
Sông Thu

Xem (1486)