Home » Gia Đình Phật Tử » Lễ Khai Giảng Khóa Tu Học GĐPTVN tại Đức (29.3 -2.4.2018)

Lễ Khai Giảng Khóa Tu Học GĐPTVN tại Đức (29.3 -2.4.2018)

KHÓA TU HỌC TRUYỀN THỐNG GĐPTVN tại ĐỨC 30.03.2018 – ngày Khai Giảng

Khai Giảng Khóa Tu Học Truyền Thống GĐPTVN tại Đức quốc

từ ngày 29.03 đến 02.04.2018 – tại chùa Viên Giác – Hannover

Sáng ngày 30.03.2018 trong khuôn viên chùa Viên Giác, Khóa Tu Học Truyền Thống GĐPTVN tại Đức quốc đã khai giảng. Từ năm 1997 đến nay đã 22 năm, Ban Hướng Dẫn Đức quốc được Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác cho phép tổ chức đều đặn khóa tu này vào mùa phục sinh. Khóa kéo dài 5 ngày, từ chiều thứ năm đến trưa thứ hai.

Vị Cố Vấn khóa học năm nay là Đại Đức Cố Vấn Giáo Hạnh Thích Hạnh Giới. Thành phần Giảng sư có quý Thầy quý Cô trong Chi Bộ Đức Quốc và Chư Tôn Đức trong Giáo Hội Âu Châu: T.T. Thích Hoằng Khai (Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu) đến từ Na Uy, Đ.Đ. Thích Hạnh Hòa, Đ.Đ. Thích Hạnh Luận, Đ.Đ. Thích Hạnh Tuệ, Đ.Đ. Thích Hạnh Lý, Đ.Đ. Thích Hạnh Bổn (Tân Trụ Trì chùa Viên Giác), Đ.Đ. Thích Thông Triêm, Đ.Đ. Thích Thông Triển, Ni Sư Thích Nữ Huệ Thanh, SC Tuệ Đàm Châu, SC Thích Nữ Tuệ Viên, SC Thích Nữ Tuệ Khai, SC Thích Nữ Thông Chu và Chú Thông Giáo.

Số lượng học viên ghi danh chính thức đến giờ khai giảng là 300 học viên, con số này thường được tăng lên 400 đến ngày cuối khóa.

Chủ đề của khóa tu học năm nay là “Con về nương tựa“, để nhắc nhở thực hành điều luật thứ nhất của ngành Thanh Thiếu GĐPT VN: “Phật tử quy y Phật pháp tăng và giử giới để phát nguyện“.

Cứ như vậy, các điều luật 2 đến 5 sẽ được làm chủ đề cho nhứng năm kế tiếp.

Chủ đề mỗi năm sẽ được triển khai trong các giờ học, sinh hoạt và văn nghệ, tất cả sinh hoạt đều xoay quanh đề tài.

Nhân sự trong Ban điều hành gồm có thành viên trong BHD Đức và nhân sự của các đơn vị địa phương. Mỗi năm cứ 2 hay 3 GĐPT địa phương thay phiên đảm nhận chính trong công tác điều hành. Năm nay do 3 đơn vị Minh Hải (có từ năm 1987), Pháp Quang (1990) và Chánh Giác (1995).

Tổng cộng có 10 lớp học cho các trình độ khác nhau. Ngành Oanh có 4 lớp: Ấu, Oanh Vũ 1, OV2, OV3. Thiếu có 4 lớp: Hướng thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện và Chánh Thiện. Ngành Thanh có 1 lớp và 1 lớp của Phụ huynh và Huynh Trưởng. Sau mỗi giờ học, các học viện được làm bài thi tại lớp, điểm bài thi từng giờ học sẽ được tổng kết cuối khóa. Cách thi như vậy mất nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng qua đó các em tập trung vào giờ học hơn, ngoài ra ban điều hành cũng biết được trình độ tiếp thu của các em để kịp thời uyển chuyển nội dung và hình thức truyền đạt.

Khâu ẩm thực cho các học viên do 2 phụ huynh của đơn vị Chánh Dũng phát tâm đảm nhận với sự hỗ trợ của các ban bảo trợ, phụ huynh của các đơn vị. Đặc biệt trong bếp âm thanh giờ giảng được trực tiếp truyền vào, nên những vị này vừa nấu bếp vừa nghe Phật pháp.

Bên cạnh giờ học Phật pháp, là những giờ công phu, huân tu Tịnh Độ, lễ Hoa Đăng, lễ Quy y Tam Bảo. Các bộ môn hoạt động thanh niên được đưa vào để tạo sinh khí, kết Tình Lam. Những buổi trà đàm, sinh hoạt đố vui, thi đua thể thao, văn nghệ kết khóa đều xoay quanh chủ đề “Con về nương tựa”…

BHD GĐPTVN tại Đức

Xem (1677)