Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Chiếc xe đã đi vào lịch sử

Chiếc xe đã đi vào lịch sử

Kính cung tiễn giác linh Giáo Sư
Trần Quang Thuận
oOo
T/S Lâm Như-Tạng
oOo
Tôi biết xe của anh được mượn
Để chở Hòa Thượng Thích Quảng Đức
Từ chùa Ấn Quang
Đến ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt
oOo
Dừng lại trước tòa Đại Sứ Cao Miên
Xe mở nắp để nghi trang:
Máy xe có vấn đề
Cần dừng lại sửa sang
Nhưng tất cả cảnh sát công an
Không ngờ khi cánh cửa mở toang
Bồ Tát xuống xe
Tăng Ni Phật Tử đã lớp lớp hàng hàng
Y áo chỉnh trang
Chuẩn bị để Bồ Tát tự thiêu
oOo
Sau khi thiêu, Ngài để lại quả tim
Thiêu lần thứ hai đến 4000 độ C vẫn còn nguyên vẹn
Sự thật đó nói lên một điều chắc chắn
Rằng: Trong lịch sử loài người chúng ta
Lần đầu tiên thiêu nhục thân mà còn lại
QUẢ TIM KHÔNG CHÁY
Nay đã thành
QUẢ TIM KIM CƯƠNG BẤT HOẠI
Đó là điều tôi muốn: Hô lớn, hát to
Gào lên bằng âm lượng
Của hàng tỷ tỷ quả tim con người
Hàng tỷ tỷ chúng sinh
Trong hằng hà sa thế giới
Của ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai
QUẢ TIM KIM CƯƠNG BẤT HOẠI
Chỉ Một không Hai của loài người
Một Báu vật thiên liêng lần đầu tiên có được
Một Tăng Sĩ Phật Giáo Việt Nam
Một người Việt Nam
Một Pháp Bảo thiên liêng lần đầu tiên hiển hiện
MỘT QUẢ TIM BẤT DIỆT VIỆT NAM
oOo
Chúng con cung kính niệm:
NAM MÔ QUẢ TIM NHÂN ÁI, VỊ THA, BÌNH ĐẲNG
NAM MÔ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
NAM MÔ QUẢ TIM KIM CƯƠNG BẤT HOẠI VIỆT NAM
oOo
Xe dừng
Tất cả cũng dừng theo
Nhịp thở chậm dần và tĩnh lặng
Ngài bước xuống mặt đất dày, lòng đại lộ Việt Nam.
Hôm nay,Anh đã mất, nhưng xe anh còn đó
Hãnh diện thay được Đưa, Rước: QUẢ TIM.
oOo
Sydney 8-1-2018

Xem (965)