Chùa Thảo Đường: Diễn Văn Khai Mạc
|

Diễn Văn Khai Mạc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hoà Thượng … >>>

Lịch Sử Ngôi Chùa Thảo Đường
|

Phim cho lễ khánh thành chùa Thảo Đường Đánh một hồi chuông ngân vang…. …Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe … >>>

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 23, Phẩm 6 Phân Biệt Hiền Thánh [Phần 2]
|

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ QUYỂN 23 Phẩm 6: PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH (PHẦN 2) Trên đây đã … >>>

Đọc “Thần Chú trong Phật Giáo”
|

Đọc “Thần Chú trong Phật Giáo” Do Giáo Sư Lê Tự Hỷ biên soạn Thích Như Điển Cầm quyển sách … >>>

Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá: Quyển 22, Phẩm 6 Phân Biệt Hiền Thánh [Phần 1]
|

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU-XÁ QUYỂN 22 Phẩm 6: PHÂN BIỆT HIỀN THÁNH (PHẦN 1) Nguyên tác Phạn ngữ … >>>

Vị Trí Của Một Ngôi Chùa
|

Ngôi chùa đối với người Phật Tử Việt Nam chúng ta nói riêng hay những dân tộc khác tại Á … >>>

1 2 3 4 5 6 9