Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Minh Tuyền » Tang Lễ Đức Trưởng Lão HT Thích Minh Tuyền: Cảm Tạ

Tang Lễ Đức Trưởng Lão HT Thích Minh Tuyền: Cảm Tạ

CẢM TẠ
TANG LỄ ĐỨC TRƯỞNG LÃO
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TUYỀN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sự viên tịch của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền, Chủ Tịch Cộng Đồng Phật Giáo VN tại Nhật Bản, Khai Sơn, Viện Chủ Chùa Phật Giáo VN tại Nhật Bản là một sự mất mát to lớn đối với toàn thể Tăng Ni, Phật tử VN tại Nhật Bản. Thay mặt Ban Tổ Chức Lễ Tang Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền, chúng con/chúng tôi xin chân thành niệm ơn và cảm tạ Chư Tôn Đức Tăng Ni đã thân hành từ phương xa đến tận Nhật Bản để tổ chức Tang Lễ:

1. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Úc Châu)
2. Hòa Thượng Thích Quảng Ba (Úc Châu)
3. Hòa Thượng Thích Như Điển (Đức Quốc)
4. Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Canada)
5. Hòa Thượng Thích Thông Hải (Hoa Kỳ)
6. Hòa Thượng Daichi (Nhật Bản)
7. Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Úc Châu)
8. Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn (Úc Châu)
9. Đại Đức Thích Nhuận Phổ (Nhật Bản)
10. Đại Đức Thích Quảng Niệm (Nhật Bản)
11. Đại Đức Thích Quảng Xả (Nhật Bản)
12. Đại Đức Thích Đức Minh (Việt Nam)
13. Đại Đức Thích Tường Nghiêm (Nhật Bản)
14. Đại Đức Thích Nhuận Định (Nhật Bản)
15. Đại Đức Thích Ngộ Nguyên (Nhật Bản)
16. Đại Đức Thích Tâm Như (Nhật Bản)
17. Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh (Hoa Kỳ)
18. Ni Sư Thích Nữ Đạo Hương (Úc Châu)
19. Ni sư Thích Nữ Tâm Trí (Nhật Bản)
20. Sư Cô Thích Nữ Thông Đỉnh (Nhật Bản)
21. Sư Cô Thích Nữ Quảng Trí (Nhật Bản)
22. Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhiên (Nhật Bản)

Gởi Điện Thư Phân Ưu:
23. HT Thích Giác Lượng (Hoa Kỳ)
24. HT Thích Chơn Thành (Hoa Kỳ)
25. HT Thích Tín Nghĩa (Hoa Kỳ)
26. HT Thích Tánh Thiệt (Pháp Quốc)
27. HT Thích Trí Đức (Hoa Kỳ)
28. HT Thích Như Minh (Hoa Kỳ)
29. TT Thích Nguyên Đạt (Hoa Kỳ)
30. TT Thích Nguyên Tạng (Úc Châu)
31. TT Thích Viên Trí (Úc Châu)
32. TT Thích Thông Triết (Hoa Kỳ)
33. Ni Trưởng Thích Nữ Như Ngọc (Hoa Kỳ)
34. Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên (Hoa Kỳ)

Thơ, Điếu Văn Tưởng Niệm:
35. HT Thích Giác Lượng (Hoa Kỳ)
36. HT Thích Bảo Lạc (Úc Châu)
37. ĐĐ Thích Viên Thành (Úc Châu)
38. ĐĐ Thích Liễu Nguyên (Hoa Kỳ)
39. ĐĐ Thích Nhuận Phổ (Nhật Bản)
40. Cư Sĩ Viên Huệ (Úc Châu)
41. Cư Sĩ Tánh Thiện (Hoa Kỳ)
42. Cư Sĩ Thanh Phi (Úc Châu)
43. Cư Sĩ Minh Đạo (Việt Nam)
44. Cư Sĩ Song Thư (Thụy Điển
45. Cư Sĩ Quảng An (Hoa Kỳ)
46. Cư Sĩ Quảng Pháp Ngộ (Úc Châu)
47. Cư Sĩ Vĩnh Hữu (Việt Nam)
48. Cư Sĩ Trần Đan Hà (Đức Quốc)
49. Cư Sĩ Tâm Tuấn (Đan Mạch)
50. Cư Sĩ Châu Ngọc (Hoa Kỳ)
51. Cư Sĩ Tâm Minh (Hoa Kỳ)
52. Cư Sĩ Gia Hiếu (Úc Châu)
53. Cư Sĩ Như Thị (Việt Nam)
54. Cư Sĩ Lệ Tâm (Úc Châu)
55. Cư Sĩ Tâm Thường Định (Úc Châu)
56. Bác Sĩ Nguyễn Thanh Long (Hoa Kỳ)
57. Tiến Sĩ Lâm Như Tạng (Úc Châu)

Các Trang Nhà đưa tin Tang Lễ:
58. Trang Nhà quangduc.com (Úc Châu
59. Trang Nhà viengiac.de (Đức Quốc)
60. Trang Nhà hoavouu.com (Hoa Kỳ)
61. Trang Nhà daophatngaynay.com (Việt Nam)
62. Trang Nhà pgvn.vn (Việt Nam)
63. Trang Nhà phatgiao.org.vn (Việt Nam)
64. Trang Nhà phathocdoisong.com (Việt Nam)

Trướng Liễn, Vòng Hoa Tưởng Niệm:
65. Tu Viện Quảng Đức (Úc Châu)
66. Chùa Nisshinkutsu (Tokyo, Nhật Bản)
67. Chùa Nam Hòa (Saitama, Nhật Bản)
68. Chùa Hòa Lạc (Kobe, Nhật Bản)
69. Chùa Đại Nam (Himeji, Nhật Bản)
70. Chùa Phước Viên (Himeji, Nhật Bản)
71. Chùa Phước Quang (Yao, Nhật Bản)
72. Chùa Linh Sơn (Nhật Bản)
73. Chùa Linh Sơn (Vĩnh Nguyên, Nha Trang)
74. Chùa Phước Huệ (Nagoya, Nhật Bản)
75. Viên Giác Thiền Tự (Việt Nam)
76. Hòa thượng Thích Chơn Lễ, (Hoa kỳ)
77. Cựu Tăng Ni Sinh Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp.HCM khóa 5
78. Hội Phật tử Việt nam tại Nhật
79. Ban Hộ Trì chùa Việt Nam tại Nhật
80. Đạo Tràng Tinh Tấn Hamamatsu
81. Hiệp hội người Việt tại Nhật
82. Nhóm tùy duyên thiền thất Thành Tâm
83. Nhóm Thiện Nguyện Kanagawa
84. Công ty Mậu Dịch Quốc Tế Bình Minh
85. Gia đình Phật tử Khưu Văn To, Nhật Bản

Chúng con xin chân thành niệm ân chư tôn Trưởng Lão trong Hội Đồng chứng minh của Ban Tang Lễ hiện cư ngụ tại Úc Châu, Hoa Kỳ và Âu Châu; đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn cư Tôn Đức trong vai trò Sám Chủ, Ban Kinh Sư cũng như Qúy vị phụ trách trong tất cả các ban, suốt trong thời gian tang lễ.

Chân thành cảm tạ các bác sĩ và y tá bệnh viện Tomei Atsugi đã tận tình chữa trị cho Đức Trưởng Lão.

Chân thành cảm tạ nhân viên nhà quàn tại Aikawa đã giúp Ban Tang Lễ lo mọi hậu sự cho Đức Trưởng Lão.

Chân thành cảm tạ đông đảo đồng hương Phật Tử Việt Nam tại Nhật Bản để về công quả, phụ lo tang lễ trong nhiều ngày qua.
Ngoài ra chúng con/chúng tôi cũng xin niệm ân tất cả chư Tôn Đức và Quý Phật Tử khắp nơi trên thế giới đã gửi tịnh tài tịnh vật đến để phúng viếng tang lễ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền.

Chân thành cảm niệm và tri ân công đức toàn thể Chư Tôn Đức và liệt quý vị. Kính chúc Chư Tôn Đức và liệt quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như nguyện.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ quý Ngài thân tâm thường lạc, phước tuệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ và quý vị đầy đủ sức khỏe, sở cầu như nguyện.

Trong suốt thời gian Tang lễ, dù hết sức cố gắng, chúng tôi luôn muốn hoàn thành mọi Phật sự tốt đẹp, tuy nhiên, khó tránh khỏi những thiếu sót, ngưỡng mong quý Ngài cùng quý liệt vị từ bi hoan hỷ lượng thứ.

Cầu nguyện Giác linh Đức Trưởng Lão gia hộ Chư Tôn Đức và quý liệt vị được mọi sự an lạc, sở cầu như nguyện và Phật sự viên thành.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.

TM. Ban Tổ Chức Tang Lễ Đức Trưởng Lão HT Thích Minh Tuyền
– Trưởng Ban Tang Lễ,
HT Thích Như Điển
– Đại Diện Môn Đồ Pháp Quyến:
ĐĐ Thích Nhuận Ân

Xem (825)