Home » Hội PTVNTN » Phần mềm tra cứu Phật học Anh – Việt

Phần mềm tra cứu Phật học Anh – Việt

Mục Hội PTVNTN

tu-dien-phat-hoc-thich-phuoc-thiet-2

tu-dien-phat-hoc-thich-phuoc-thiet-01

Đây là bộ Nhu Liệu (software) Tra Cứu Phật Học Anh-Việt do Thầy Phước Thiệt dày công nghiên cứu để biên tập thành một bộ sách điện tử gồm có 4 nhu liệu riêng biệt sau đây:

1) Phật học Căn bản (Basic Buddhism) /VB6
2) Phật học Từ điển (Buddhist Dictionary) /VB6
3) Phật học Căn bản (Basic Buddhism) / VB10.NET
4) Phật học Từ điển (Buddhist Dictionary) /VB10.NET (chỉ gồm hai nội dung là Phật học Căn bản và Phật học Từ điển)

Phật học này và chân thành tán thán công đức của Thầy Phước Thiệt đã sưu tập và làm thành phần mềm (software) này để chia sẻ cho giới học Phật đó đây trên thế giới.

Mọi thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với tác giả qua email này: phuocthiet@hotmail.com

TẢI XUỐNG NHU LIỆU PHẬT HỌC (Song ngữ Việt-Anh):

ĐƯỜNG DẪN 1

Hoặc tại ĐƯỜNG DẪN này

CHỈ DẪN CÀI ĐẶT 4 NHU LIỆU
1) Bấm liên-kết (link) ở trên để tải hồ sơ Buddhism_CD_Publish.exe xuống máy chủ.
2) Sau đó bấm Buddhism_CD_Publish.exe để mở nén và đưa các hồ sơ nhỏ vào hộc định sẵn (default folder) là “C:\Buddhism_CD_Publish”.
3) Cuối cùng vào hộc định sẵn và bấm hồ sơ Welcome.exe để phát động cài đặt.4 nhu liệu.

Xem (2049)