Người Huynh Trưởng: Những Bước Chân Tiên Phong, Những Tấm Lòng Xây Dựng

(Viết cho Trại Vạn Hạnh I – 2016 tại Trung tâm Tu học và Huấn luyện Thích Quảng Đức, San … >>>

A Di Đà Ngũ Trí Man Đà La

A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LABiên soạn: HUYỀN THANH _Ở trung tâm Đàn an Đức Phật A Di … >>>

Hai mươi lăm vị thiện thần thủ hộ người thọ trì năm giới

Hán văn: trích dịch từ Quán Đỉnh Kinh, quyển 3 Phục hồi Phạn danh và Việt Dịch: HUYỀN THANH Quán Đỉnh … >>>

Úc châu: Lễ Tri Ân Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ

TƯỜNG THUẬT ĐẠI LỄ TRI ÂN ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT THÍCH NHƯ HUỆ CHỨNG MINH ĐẠO SƯ GIÁO HỘI PGVNTN … >>>

Tây Tạng Độ Vong

Phương pháp độ vong của Tây Tạng – Phần trên Phương pháp độ vong của Tây Tạng – Phần dưới Phương pháp độ … >>>

Nghi Thọ Bồ Đề Tâm Giới

Mật Tạng Bộ 1_ No.915 (Tr.940 _ Tr.941) NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ … >>>

Bộ Mục Lục

(để hiểu rõ cấu trúc và dễ tìm KINH trong Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng xin vui lòng tra … >>>

Thánh Tử Đạo Vị Pháp Thiêu Thân: Sư Cô Thích Nữ Diệu Định

Theo vết thời gian đi tìm tư liệu về một vị Thánh Tử Đạo Vị Pháp Thiêu Thân: Sư Cô Thích … >>>

Bộ Sự Vựng (8T195-202)

T195 Kinh Luật Dị Tướng (2121) (1-50) T196 Pháp Uyển Châu Lâm (2122) (1-33) T197 Pháp Uyển Châu Lâm (2122) … >>>

Bộ Sử Truyện (16T179-194)

T179 Truyện Về Soạn Tập Tam Tạng Và Tạp Tạng (2026-2035) T180 Phật Tổ Thống Kỷ (2035-2036) (21-54) T181 Phật … >>>

1 3 4 5 6 7 8 9 12