Thành Thực Luận

Thành Thực Luận [成實論] thuộc tập T32, kinh số 1646, tổng cộng 16 quyển, – Ha Lê Bạt Ma tạo Dao … >>>

Phật Nói Luận A Tì Đàm Về Sự Thế Giới Thành Lập

PHẬT NÓI LUẬN A-TÌ-ĐÀM VỀ SỰ THẾ GIỚI THÀNH LẬP thuộc tập T32, kinh số 1644, tổng cộng 10 quyển, … >>>

Cố Hòa Thượng Thích Giải Trọng

I. Thân thế : Hòa thượng Thích Giải Trọng thế danh là Đinh Quý, sinh ngày mồng 06 tháng 11 … >>>

Luận Thành Duy Thức

Luận này có 10 quyển, bấm chọn theo thứ tự số quyển dưới đây để đọc:  (Chú ý: Luận này chưa được kiểm … >>>

Cương Yếu Giới Luật

LỜI NÓI ĐẦU Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn … >>>

Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ thuộc Bộ Kinh Sớ, T37, số 1750, tổng cộng 1 quyển, – Thiên … >>>

Ý nghĩa Pháp khí và Pháp phục trong Phật giáo

Ý nghĩa Pháp khí và Pháp phục trong Phật giáo Pháp khí là những dụng cụ dùng để thực hành … >>>

Tuần Bách Nhựt, Nhớ Thầy

Gần một trăm ngày trôi qua tính từ ngày vĩnh biệt nhau, bên dòng đời như vẫn vô tình trôi … >>>

Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Chúc Thánh

LỜI GIỚI THIỆU Có thể nói Phật giáo Việt Nam trong tình hình phát triển hiện nay tuyệt đại bộ … >>>

Chỉ Có 2 Thứ Thôi

NĂM MỚI LÀM THEO LỜI ĐỨC ĐAT-LAI LẠT-MA: CHỈ CÓ 2 THỨ THÔI. + Có 2 thứ bạn nên tiết … >>>

1 8 9 10 11 12