Home » Gia Đình Phật Tử » Danh xưng BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc trong các văn thư

Danh xưng BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc trong các văn thư

chuyen-phap-luanGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Chi Bộ Ðức Quốc e. V. (gemeinnütziger Verein) (Thành lập năm 1979 tại Hannover)
Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Ðức e. V.
(gemeinnütziger Verein) (Thành lập năm 1978 tại Hannover)

Pagode Viên Giác – Karlsruher Str. 6 – 30519 Hannover, Germany
Tel.: +49-511-879630 / Fax.: +49-511-8790963 / Email: info@viengiac.de – www.viengiac.de

Phật Lịch 2560, Hannover, ngày 28.09.2016

THÔNG BÁO

Văn thư gởi đến: Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc cùng quý Huynh Trưởng thành viên BHD GĐPT Đức Quốc
Trích Yếu: V/v Danh xưng BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức Quốc trong các văn thư, thư mời lưu hành tại Cộng Hòa Liên Bang Đức

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chiếu theo tinh thần buổi Họp Hội Phật Tử và Quý Đạo Hữu Phật Tử của các Chi Hội địa phương cùng BHD GĐPT Đức quốc, trên nguyên tắc tất cả thành viên tham dự buổi họp HPT nói chung và BHT GĐPT nói riêng đã đồng thuận đi đến quyết định: BHD GĐPT Đức quốc trực thuộc HPT Đức quốc trong các sinh hoạt, nhưng về hành chánh thì không trực tiếp điều hành. Vì vậy Chi Bộ Phật Giáo Đức quốc cùng HPT VNTN tại Cộng Hòa Liên Bang Đức theo sự cố vấn chỉ đạo của Hòa Thượng Phương Trượng đã đề nghị: BHD GĐPTVN Đức quốc nên trình bày rõ ràng các văn thư, thư mời lưu hành trong nước Đức như sau:

1/

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnütziger Verein) (thành lập năm 1979 tại Hannover)
Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V. (gemeinnütziger Verein)
(thành lập năm 1979 tại Hannover)
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức

2/ Nơi nào có chùa hay Niệm Phật Đường thì nên dùng tiêu đề ví dụ như sau:

Chùa Viên Giác
Gia Đình Phật Tử Tâm Minh

3/ Nơi nào không có chùa hay Niệm Phật Đường thì để:

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Đức
Gia Đình Phật Tử Chánh Tín

4/ Không dùng danh xưng: Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Âu Châu trên các văn thư, vì Giáo Hội tại Đức đã khai báo với tòa án Hannover từ năm 1978 đến nay, chỉ dùng chữ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ma Tát.

TM Chi Bộ GHPGVNTN Đức Quốc
Chi Bộ Trưởng
Thích Hạnh Giới
Trụ trì Chùa Viên Giác

TM Hội Phật Tử VNTN tại Đức
Hội Trưởng
Minh Dũng – Nguyễn Văn Hùng

Xem (1422)