Home » Hội PTVNTN » Chương Trình Hương Từ Bi

Chương Trình Hương Từ Bi

Mục Hội PTVNTN

Chương Trình Hương Từ Bi – số 178 – ngày 15/10/2016
Đề tài: Mẹ, con phải rời bỏ thế giới này thôi! Ở đây mỏi mệt quá!
Giảng sư: Hòa Thượng Thích Như Điển
Bài đọc: (lược trích từ bài viết) ‘Mẹ, con phải lên thiên đường rồi. Ở đây mệt mỏi quá!’
Chuyện về cô gái trẻ khiến bậc làm cha mẹ rơi nước mắt
Tác giả: Quỳnh Chi
Thành viên thực hiện: Thiên Mãn, Việt Hùng và Huyền Linh

Xem (1862)