» » Những sáng tác của Tiến sĩ Giới Hương

Những sáng tác của Tiến sĩ Giới Hương

  1. Rebirth view in the Surangama sutra
  2. Luân hồi trong lăng kính Lăng Nghiêm
  3. Kinh nghiệm xây Chùa tại Hải ngoại của Tăng Đoàn Âu Mỹ tại chùa Hương Sen (12.04.2018)
  4. Nhật ký hành hương Nhật Bản 2017
  5. Pháp Ngữ Trong Kinh Kim Cang
  6. Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 [1] [2]
  7. A Hàm Mưa Pháp Chuyển Hóa Phiền Não [1] [2]

Xem (200)