Home » Phân Ưu - Cáo Phó » Minh Cần » Hội PGTĐ Cáo Phó – Cảm Tạ

Hội PGTĐ Cáo Phó – Cảm Tạ

Mục Minh Cần

Đạo hữu Nguyễn Minh Cần, pháp danh Thiện Mẫn, người sáng lập ra Hội Phật Giáo Thảo Đường đã vĩnh viễn ra đi.
Xin gửi đến Quý Thầy Cô và các Phật tử xa gần bản cáo phó của Hội và tang quyến:
cao-pho-cu-ong-nguyen-minh-can

Cam_Ta

Xem (726)