Home » Tàng Kinh Các » Phật Quang Đại Từ Điển

Phật Quang Đại Từ Điển

Mục Tàng Kinh Các

Phat-Quang-Tu-Dien-1

Đầy đủ và cập nhật nhất hiện nay, do hơn 50 học giả Phật giáo thuộc Phật Quang Đại Tạng Kinh Biên Tu Ủy viên hội ở Đài Loan biên soạn trong mười năm ròng và do đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ phiên dịch gồm bảy triệu chữ giải thích các từ đề mục, kèm theo chữ Hán và chữ Phạn tương đương… và do Ngài đại lão Hoà Thượng Thích Tịnh Hạnh, Đệ Nhị Tăng Thống giáo hội Phật Giáo Linh Sơn thế giới chủ trương in và phát hành.

Bộ đại tự điển gồm 6 cuốn + 2 mục lục, in trên bìa cứng mạ vàng, toàn bộ đóng thành hộp và ấn loát tuyệt đẹp, giấy thật tốt. Người dốc tâm học Phật, Thiện tri thức, nghiên cứu sinh về Phật học nên có bộ Phật Quang Đại Từ điển trong nhà hầu giúp cho quý vị thấu đạt kinh điển và có được sự thông suốt về nguồn gốc các từ ngữ Phật giáo sử.

Phật Quang Đại Từ điển dưới dạng pdf

[ A ][ B ][ C ][ D ][ Đ ][ E ][ G ][ H ][ I ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ r ][ S ][ T ][ u ][ v ][ x ][ y]

Kính Mong Quý Vị Xem Kinh, khi cần tra cứu những chữ cho rõ nghĩa nên vào trong Phật Quang Đại Từ Điển, nhấn vào vần A B C … muốn tìm. Cách tìm: CTRL+F (windows) hoặc cmd+f (imac) sẽ hiện ra khung để nhập chữ cần tìm.

Xem (2152)