Cương Yếu Giới Luật
|

LỜI NÓI ĐẦU Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn … >>>

Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ
|

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ thuộc Bộ Kinh Sớ, T37, số 1750, tổng cộng 1 quyển, – Thiên … >>>

Ý nghĩa Pháp khí và Pháp phục trong Phật giáo
|

Ý nghĩa Pháp khí và Pháp phục trong Phật giáo Pháp khí là những dụng cụ dùng để thực hành … >>>

Tuần Bách Nhựt, Nhớ Thầy
|

Gần một trăm ngày trôi qua tính từ ngày vĩnh biệt nhau, bên dòng đời như vẫn vô tình trôi … >>>

Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Chúc Thánh
|

LỜI GIỚI THIỆU Có thể nói Phật giáo Việt Nam trong tình hình phát triển hiện nay tuyệt đại bộ … >>>

Chỉ Có 2 Thứ Thôi
|

NĂM MỚI LÀM THEO LỜI ĐỨC ĐAT-LAI LẠT-MA: CHỈ CÓ 2 THỨ THÔI. + Có 2 thứ bạn nên tiết … >>>

Duyên lành viếng Úc
|

(Ghi nhanh về Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 tại Sydney) Ấp ủ đã nhiều năm, cho … >>>