Dõi lòng theo một tiếng chuông ngân

Dõi lòng theo một tiếng chuông ngân: Đi tìm Hồng Chung Thiền Viện Đại học Vạn Hạnh Hơn hai mươi … >>>

Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm và Phát Khởi Bồ Đề Tâm

Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 giảng về TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HÓA TÂM & PHÁT KHỞI BỒ … >>>

Phật Đản Quốc tế tại UNESCO Paris, Pháp Quốc 2639 – 2015.

Đại Lễ Phật Đản Quốc tế tổ chức tại UNESCO Paris, Pháp Quốc, Kỷ niệm Đản Sinh lần thứ 2639 … >>>

Úc châu – Tường thuật 3 ngày Đại Hội

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân … >>>

Miền Hạnh Phúc Thênh Thang

Thật lạ kỳ, trong những giấc mơ của mình tôi vẫn thấy như còn lang thang trên những con đường … >>>

Ý Nghĩa Trai Đàn Bạt Độ, Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn

Ý nghĩa trai đàn Bạt độ Giải oan Bạt độ có nghĩa là cỡi bỏ oan khiên trói buộc, nhổ … >>>

Đi Cớ Bót

Năm nay 2015 tôi có đến ba mùa Xuân. Đó là mùa Xuân của nước Đức, mùa Xuân của nước … >>>

Tâm tình với Bà Bộ Trưởng Quốc Phòng trong lễ truy niệm Dr. Ernst Albrecht

Bốn tháng sau lễ truy điệu ông Dr. Ernst Albrecht do chính quyền Niedersachsen tổ chức ngày 22.12.2014 tại Nhà … >>>

1 2 3 4 5 6 7 8