Lễ Chúc Tán Tam Bảo (禮 祝 贊 三 寶)

禮 祝 贊 三 寶LỄ CHÚC TÁN TAM BẢO 稽首一切出世間三界最尊功德海智火能燒煩惱垢正覺我今歸命禮一 心 頂 禮; 南 無 盡 虛 空 遍 法 … >>>

Nghi Thức Tụng Kinh Kim Cang (cập nhật)

LƯ HƯƠNG TÁN Hương vân di bố, Thánh đức chiêu chương, Bồ-đề tâm quảng mạc năng lường, Xúc xứ phóng … >>>

Những cánh hoa rơi

Chương Trình Hương Từ Bi 122 – Sat 22/8/2015 Chủ Đề: Những Cánh Hoa Rơi Bài Viết: Những Cánh Hoa … >>>

10 Điều sáng kiến phát minh của Cố HT Thích Minh Tâm

Đây không phải chỉ là một sự tán dương ca ngợi, mà còn là những điều trân quý, người đời … >>>

Về Nguồn 9 – Diễn Văn Khai Mạc

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI BAN TỔ CHỨC Ngày Về Nguồn 9 – Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ … >>>

Danh xưng

Tản mạn mấy cành hoa [ Một ] Chỉ vì mấy cánh hoa Chuyện sẽ không có gì để nói … >>>

Cố HT Thích Tâm Châu (1921-2015)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới TỔ ĐÌNH TỪ QUANG 2176 Rue Ontario E. Montreal QC H2K … >>>

Những Ngày Nghỉ Hè Được Dành Cho Đức Phật

Nhật báo của thành phố Neuss tường thuật về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 27 Ngày 22.07.2015 … >>>

Ngồi Thuyền Bát Nhã

Diễn đọc: Nghệ Sĩ Trọng Nghĩa – Mộng Lan Trong bài phục nguyện cuối thời Kinh khuya có câu: “Xe … >>>

Ngủ mộng

LỜI DẪN  Vốn chỉ một tâm mà chứa cả ba cõi, như tâm si mê, tâm biếng lười, tâm tán … >>>

1 2 3 4 5 6 8