Nghi Thức Lễ Vu Lan Bồn

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) … >>>

Bài viết tưởng niệm HT Thích Hạnh Tuấn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức . Kính Thưa Thầy, Trong khoảng … >>>

A Tu La

Lời dẫn Những người sinh vào nơi này, đời trước phần nhiều có tâm địa siểm khúc, hoặc cử binh … >>>

Đi Giữa Rừng Mơ

SYDNEY 2015 Riêng tặng Ngọc-Bích Và cho con Như-Uyên ĐI GIỮA RỪNG MƠ o0o Tại Sao lại “Đi Giữa Rừng … >>>

HT Thích Hạnh Tuấn Trú Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, Viên Tịch

WESTMINSTER (VB) – Theo tin từ Chùa Trúc Lâm, Thành Phố Chicago, Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn, Trú … >>>

48 Pháp Niệm Phật

48 PHÁP NIỆM PHẬT (thuộc tập X62, TỤC TẠNG KINH, kinh số 1206, tổng cộng 1 quyển, – Thanh ‧Trịnh … >>>

Bác Sĩ Minh Quang Nguyễn Lê Đức

Năm 2005 chùa Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc có tổ chức Đại Giới Đàn Vĩnh Gia để truyền trao … >>>

Chân Tâm và Tâm Lỗi Lầm

Đức Phật dạy: “Nhứt thiết duy tâm tạo” tất cả đều do tâm tạo, “…Duy ngã độc tôn” “cái ta” … >>>

Kinh Trường Thọ Diệt Tội và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé

do Dịch giả Nguyên Thuận dịch từ bản Hán văn Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử … >>>

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát (Nghĩa) Chứng nghĩa Việt văn: Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên … >>>

1 2 3 4 5 8