» » Đại Hội về việc Thọ Giới Tỳ Kheo Ni

Đại Hội về việc Thọ Giới Tỳ Kheo Ni

Đại Hội về Ni Giới 200705

Đại hội về việc thọ giới Tỳ kheo ni
theo Truyền Thống Phật Giáo Tây Tạng.

Đại học Hamburg Đức Quốc (20/7/2007): Đây là hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và chư Tôn Đức Tăng Ni lãnh Đạo Phật Giáo trên Thế giới tham dự đại hội về việc thọ giới Tỳ kheo ni, theo tinh thần Tứ Phần Luật cho những vị ni cô tu theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng.

Trong đại hội này có HT Phương Trượng Thích Như Điển, HT Thích Quảng Ba (đến từ Úc), Giáo sư tiến sĩ Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm, và Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trì đồng phó hội.

Hình bên trên được chụp cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma, HT Thủ tướng của Chính phủ lưu vong Tây tạng nhân 1 bữa ngọ trai tại một khách sạn lớn ở Hamburg.

HT Thích Như Điển

Xem (221)