Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát (Nghĩa) Chứng nghĩa Việt văn: Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên … >>>

Lễ Chúc Tán Tam Bảo (禮 祝 贊 三 寶)

禮 祝 贊 三 寶 LỄ CHÚC TÁN TAM BẢO 稽首一切出世間 三界最尊功德海 智火能燒煩惱垢 正覺我今歸命禮 一 心 頂 禮; 南 無 … >>>

Những cánh hoa rơi

Chương Trình Hương Từ Bi 122 – Sat 22/8/2015 Chủ Đề: Những Cánh Hoa Rơi Bài Viết: Những Cánh Hoa … >>>

10 Điều sáng kiến phát minh của Cố HT Thích Minh Tâm

Đây không phải chỉ là một sự tán dương ca ngợi, mà còn là những điều trân quý, người đời … >>>