Home » Phật sự - Giáo hội » Về Nguồn » Về Nguồn 9 – Diễn Văn Khai Mạc

Về Nguồn 9 – Diễn Văn Khai Mạc

Mục Về Nguồn

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI
BAN TỔ CHỨC
Ngày Về Nguồn 9 – Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư
Diễn Văn Khai Mạc

Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam Mô Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam, Hải Ngoại Truyền Giáo, Truyền Giới Lịch Đại Tổ Sư,

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý quan khách,
Kính thưa quý đồng hương, Phật tử,

Thật là phước báo cho Ban Tổ Chức chúng con được cung nghinh chư tôn Thiền Đức từ các châu lục đã từ bi quang lâm chứng minh và tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn Lần Thứ 9 được long trọng tổ chức tại ngôi Phạm Vũ Già Lam Khánh Anh này. Chúng tôi cũng xin thay mặt Ban Tổ Chức trân trọng chào đón quý đồng hương Phật tử từ các nơi về tham dự đại lễ.

Khi sinh tiền, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, bậc tôn túc đã nỗ lực vận động hình thành Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại và tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn, vị khai sáng ngôi Tam Bảo Khánh Anh, đã từng ước nguyện được đứng ra tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn vào dịp Khánh Thành Chùa Khánh Anh. Hôm nay, dù Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã Chích Lý Tây Quy, nhưng tâm nguyện năm xưa của Ngài đã thành hiện thực với Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn lần thứ 9 được trang nghiêm cử hành song song với Đại Lễ Khánh Thành Chùa Khánh Anh và Lễ Đại Tường của Ngài. Kính mong Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm từ bi chứng giám.

Kính bạch chư tôn Thiền Đức,
Kính thưa quý liệt vị,

Từ hơn hai mươi lăm thế kỷ nay, ngôi nhà Phật Giáo được đứng vững giữa cuộc đời bể dâu khổ lụy này chính là nhờ sự tồn tại bất khả phân ly của ngôi nhà Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng. Đức Phật ứng thân Thích Ca Mâu Ni dù đã thị hiện nhập Đại Bát Niết Bàn cách nay 2559 năm, nhưng Pháp Thân vô tướng của Ngài vẫn có mặt trong tất cả các pháp, trong mỗi mảnh đất tâm của từng chúng sinh. Giáo Pháp mà đức Phật đã dạy dù trải qua những biến thiên sinh diệt của các thời đại lịch sử vẫn giữ được phẩm chất tinh anh khế cơ và khế lý để làm diệu dược trị lành bệnh khổ cho muôn loại chúng sinh cho đến ngày nay. Cộng Đồng Tăng Già mà đức Phật đã thiết lập khi Ngài còn tại thế, dù mang sứ mệnh đi khắp mười phương để giáo hóa chúng sinh trong trăm ngàn quốc độ trải qua nhiều đổi thay của hàng ngàn năm lịch sử vẫn giữ được phạm hạnh thanh tịnh và chí nguyện cao vời trên cầu Phật Đạo, dưới cứu khổ quần sinh. Đó chính là những yếu tố nền tảng và trọng đại không thể thiếu để giữ vững tòa nhà Phật Pháp.

Đối với chư vị Trưởng Tử của đức Như Lai là những người gánh vác trọng mệnh trực tiếp giữ gìn ngôi nhà Phật Giáo giữa thế cuộc đổi thay, nhân tâm điên đảo thì trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng đối với tự thân và tập thể lại càng nặng nề và khó khăn muôn phần. Vì lẽ đó, sự ra đời của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại cách nay 8 năm và Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn trải qua 9 lần tổ chức luân phiên qua các châu lục là nhằm tạo cơ duyên cho tất cả thành viên của cộng đồng Tăng Già, không phân biệt hệ phái, giáo hội, tông môn, pháp phái để ngồi lại và cùng nhau sách tấn, học hỏi, trao truyền kinh nghiệm hành đạo cho nhau. Có như thế cộng đồng Tăng Già mới có thể cùng nhau bảo tồn và phát huy bản thể thanh tịnh và hòa hợp để làm chỗ dựa tu học cho thất chúng đệ tử Phật giữa thời đại pháp nhược ma cường.

Đối với chư vị thiện nam tín nữ, ngoài tâm nguyện nhiếp thọ Chánh Pháp để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày hầu mưu tìm giác ngộ và giải thoát cho tự thân, còn có nguyện lực hộ trì Tam Bảo giúp giữ gìn ngôi nhà Phật Pháp ngày càng vững mạnh và khang trang. Xin chư vị hãy phát nguyện trợ giúp cho cộng đồng Tăng Già hoàn thành sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp cao cả này.

Trong niềm hoan hỷ vô biên của ngày cộng đồng Tăng Gìa thanh tịnh và hòa hợp, thay mặt Ban Tổ Chức xin long trọng tuyên bố khai mạc Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn Lần Thứ 9.

Nhất tâm cầu nguyện cho Phật Pháp cửu trụ thế gian để lợi lại tất cả hữu tình và vô tình chúng sinh.

Thành kính tri ân chư tôn Thiền Đức và trân trọng cảm ơn liệt quý vị.

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

Phật lịch 2559, Evry, Pháp Quốc, Khánh An Tự, ngày 13 tháng 8 năm 2015
Ban Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư Ngày Về Nguồn 9

Trưởng Ban
Sa Môn Thích Tánh Thiệt

Xem (3075)