Home » Tàng Kinh Các » Du Già Sư Địa Luận

Du Già Sư Địa Luận

Mục Tàng Kinh Các
114666
Đọc Bộ Luận này !

Du Già Sư Địa Luận [瑜伽師地論] thuộc Bộ Du Già, tập T30, kinh số 1579, tổng cộng 100 quyển.

Bồ Tát Di Lặc Thuyết
DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG
Người dịch: Sa Môn THÍCH GIÁC PHỔ
Cư sĩ TRẦN PHÁ NHẠC
Hiệu đính: Sa Môn THÍCH LỆ QUANG

LỜI GIỚI THIỆU

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN (Yogacarabhumi) là một bộ luận có giá trị đặc biệt trong kho tàng tư tưởng Phương Đông và thế giới. Từ lâu bộ luận này đã được xếp vào ĐẠI CHÁNH TẠNG của Phật Giáo, song nó đã vượt ra khỏi phạm vi tôn giáo để lan tỏa, phóng chiếu vào nhiều lĩnh vực nghiên cứu thuộc triết học, thần học, sinh học, tâm lý học… Cho đến nay bộ luận này vẫn tiếp tục được các học giả trên thế giới đặc biệt chú tâm nghiên cứu. Những vấn đề triết học, phân tâm học được xem là nóng bỏng của thế kỷ XIX, XX như các phân tích về hoạt động chiều sâu của tâm thức, của “siêu ngã”, của chiêm bao, của tiềm thức do Freud và các nhà triết học sau ông nêu lên, thật ra điều này đã được bộ luận Du Già Sư Địa đề cập với những chỉ dẫn, phân tích ngọn ngành cách đây 1500 năm! Như thế làm sao khỏi gây ngạc nhiên đến sửng sốt đối với các nhà nghiên cứu hiện đại? Bộ luận còn chỉ ra một phong thái sống hài hòa nhân ái, an vui thanh thản, như trong Bồ Tát địa đã nêu. Điều này hẳn các nhà giáo dục, các nhà hoạt động văn hóa, kể cả các nhà lãnh đạo quốc gia cũng đều quan tâm.

Gần đây ở Việt Nam cũng đã ấn hành bản Việt dịch bộ Du Già Sư Địa Luận của Thượng tọa Thích Giác Thiện và cư sĩ Trương Văn Minh, cũng như một số dịch phẩm và tác phẩm liên quan đến nội dung bộ luận như của Hòa thượng Thích Thiện Siêu (với Thành Duy Thức Luận), hoặc của Tuệ Sỹ (với Luận Thành Duy Thức) và Đại đức Thích Nhuận Châu (với Du Già Hành Tông).

Như trên chúng tôi có nói, bộ luận này là một tác phẩm đồ sộ không chỉ trong giới nghiên cứu, khảo luận Phật học mà còn là trước tác về tư tưởng, đạo đức có giá trị to lớn, vĩnh hằng của nhân loại. Bởi vậy, chúng tôi thiết nghĩ: bản dịch trọn bộ tiếng Việt mới này giúp bạn đọc rộng đường nghiên cứu, thưởng thức một mạch nguồn tư tưởng vô giá của nhân loại cũng là nên làm.

Các tác giả dịch bản Luận Du Già mới này có tham khảo các tác phẩm và bản dịch trước đây, ngỏ lời cám ơn sâu sắc với tất cả các dịch giả.

Nhà xuất bản Thanh Niên xin trân trọng giới thiệu và hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa.

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

LỜI NÓI ĐẦU

Nam Mô Đức Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

Ngài vì thương xót hàm linh trong đêm dài khổ đau bỏ thân này sang thân khác mà không tự hay biết, xót thương cho sự mê lầm của chúng con nên Ngài xuất hiện nơi đời, dùng ngôn thuyết khai thị hiển rõ các hành trạng tướng sai biệt của mười bảy địa, từ dưới địa ngục Vô Gián, trên cho đến Vô Dư Y Niết Bàn giới. Tùy theo khổ não trong sanh tử của chúng sanh, Ngài kiến lập chủng chủng phương tiện, chỉ bày tướng khổ não không thật sai khác của mỗi loài, từ thô đến tế, cho đến cực vi tế.

Những lời khai thị của Ngài được Ngài Vô Trước ân trọng ghi chép, kiết tập thành bộ Du Già Sư Địa Luận, bao gồm 100 quyển, truyền lại cho hậu thế. Ngài pháp sư Huyền Trang phụng ân dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán, còn lưu truyền tại thế gian cho đến ngày nay.

Nhân bộ luận đây, chúng con càng thấu hiểu được sự lầm mê trường thời của chính mình từ nhiều đời và trong hiện đời. Do đây tự trói mình, lại trói buộc người xoay vần trong các cõi… làm sao nói cho hết được.

Chúng con chỉ biết cúi đầu đảnh lễ phụng sự, thừa ân đức của Ngài, nguyện đem hết tâm lực dịch bộ luận này ra Việt văn, để Thánh giáo được lưu truyền nơi thế gian.

Mặc dù đã cố tâm nghiên cứu và phiên dịch, nhưng không sao hiển bày trọn vẹn nghĩa thú của bản luận. Rất mong bậc Cao Minh rộng lòng chỉnh bổ những sai sót trong bản dịch này.

Tâm thành kính ghi,
Sa môn Thích Giác Phổ

Xem (1200)